Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Kvindesygdomme og fødsler

Graviditet og fødsel

Gravide kvinder, der ønsker at føde på Kolding Sygehus:
Svangerskabsjournalen sendes elektronisk til:
Graviditet Ambulatorium, Kolding Sygehus

Hvis en gravid kvinde får konstateret GBS i urinen, skal oplysninger videregives via:

  • korrespondancemeddelelse
  • vandrejournalen
  • patienten, der oplyses om, at hun evt. skal behandles med antibiotika under fødslen.

Gynækologiske patienter

Henvisning sendes elektronisk til Kvindesygdomme og fødsler.

Fælles Medicinkort (FMK) skal være ajourført ved henvisning af alle patienter.

Inkontinens

Patienter med inkontinens skal (som øvrige gynækologiske patienter) have foretaget gynækologisk undersøgelse i almen praksis og fund anføres på henvisningen.
Patienten skal medbringe væske-vandladningsskema.
Indledende behandling opstartes i praksis jf. DSAM vejledning.

Provokeret abort

Oplysninger ved henvisning til provokeret abort

  • Anmodning blanket A er underskrevet
  • Anmodning blanket B er underskrevet i relevante tilfælde
    Ved unge under 18 år skal foreligge samtykke fra begge forældre
  • Klamydiapodning.

Visitationsregler pr. 01.10.2021: 
Medicinsk abort før uge 8+6 skal henvises til praktiserende speciallæge.

Sterilisation

Underskrevet anmodning om sterilisation sendes til afdelingen med post eller indskannes og sendes med Sikker mail.

Sygehus Lillebælt: 76 36 20 10

Gynækologisk bagvagt: 76 36 24 88

Gynækologisk forvagt: 76 36 24 99 (kl. 8.00-18.00)

Obstetrisk bagvagt: 76 36 25 00

Obstetrisk forvagt: 76 36 23 13 (kl. 8.00-15.00)

Pakkeforløb: Visitations telefon: 76 36 25 34, alle hverdage kl. 8-15.


Akutte og subakutte patienter ses i tidsrummet kl. 8.00-14.30 efter aftale med gynækologisk vagthavende.

Udenfor tidsrummet og i weekender ser vi kun akutte patienter, der ikke vurderes til at kunne vente til akutstuen åbner. Patienter, der henvises i dette tidsrum, bliver triageret sammen med de øvrige patienter i skadestuen.

Patienter med kørsel 112 og ABCD-truede patienter modtages hele døgnet i Fælles Akut Modtagelse (FAM) efter henvisning på telefon 76 36 33 33.


Hyperemesisklinikken: Ved akut behov kontakt gynækologisk vagthavende 76 36 24 99

Familieambulatorium: 76 36 24 68 (hverdage kl. 8-15)

Center for Voldtægtsofre, Akutafdelingen: 76 36 31 96.

Afdelingen undersøger og behandler patienter med alle typer gynækologiske og obstetriske problemstillinger. Hvis patienter kræver højt specialiseret behandling, bliver de henvist til universitetshospital i henhold til specialeplanen fx alle former for gynækologisk cancer, avanceret endometriose og recidiv prolapser.

Afdelingen tilbyder ikke slyngeoperation for urininkontinens, men diagnostisk udredning og al anden inkontinensbehandling.


Familieambulatoriet tager sig af sårbare gravide og gravide med misbrugsproblemer.

Gravide med svær emesis / hyperemesis behandles i Hyperemesisklinikken med akupunktur, væskebehandling (ved behov) samt samtale og vejledning.

Der er adgang til en del af afdelingens faglige instrukser fra sygehusets hjemmeside via ekstern adgang til InfoNet

Anne Cathrine Hoffgaard Munk

Cheflæge

Kvindesygdomme og Fødsler


76 36 25 18 Sikker post, afdelingsledelsen, Kvindesygdomme og Fødsler, Kolding

Lotte Duelund Kragh

Chefsygeplejerske

Kvindesygdomme og Fødsler


76 36 08 56 Sikker post, afdelingsledelsen, Kvindesygdomme og Fødsler, Kolding
Portræt af chefjordemoder Anne Uller

Anne Uller

Chefjordemoder

Kvindesygdomme og Fødsler


76 36 24 35 Sikker post, afdelingsledelsen, Kvindesygdomme og Fødsler, Kolding

Kamilla Rost

Praksiskonsulent


APPFWU01V