Skip til primært indhold

Lungemedicinsk Forskningsenhed, LFE

Forskning inden for lungemedicin på Sygehus Lillebælt skal medvirke til en bedre diagnostik og patientbehandling. Enhedens interne forskning tager udgangspunkt i kliniknære problemstillinger og medicinalindustrien kliniske studier udgør en væsentlig del af forskningsaktiviteterne

Hør hvad patienterne siger om at deltage i et forskningsprojekt

APPFWU01V