Skip til primært indhold

Læringsmiljø

Læringsmiljøet er organiseret således, at der er et tæt sammenspil mellem faggrupper, således at der bliver fokus på den mono- og tværfaglige kernefaglighed.

Vi prioriterer praksisfællesskabet, hvor kulturen er præget af, at vi lærer sammen, med og af hinanden. Uanset om man er elev, studerende, ny eller erfaren i specialet, kan hver især bidrage med perspektiver, der gavner kerneopgaven.

Det omfatter de opgaver, man har, og det sker i samspil med øvrige kolleger, ledere og eksterne omgivelser.

Vi bestræber os på, at der er kontinuerlig adgang til vejledning og aktiviteter, der fremmer læreprocessen. Vi anvender redskaber i hverdagen, som bidrager til, at vi lærer mest mulig, herunder

  • Sidemandsoplæring
  • Simulationsundervisning
  • Kollegial feedback
  • Sætte den enkeltes potentialer i spil
  • Lære af patienten og pårørende
  • Lær og skab – fokus på udvikling og innovation i hverdagen
  • Mentorordning
  • Situeret læring
  • Refleksioner
  • Tværfaglige workshops
APPFWU01V