Skip til primært indhold

Klinisk uddannelse af sygeplejestuderende

Akutafdelingen modtager sygeplejestuderende fra University College Lillebælt, Vejle.

Sygeplejersker taler sammen og kigger mod en skærm

Afdelingen er opdelt i tre zoner med modtagefunktion i alle zoner. For yderligere information om zoneopdelingen, se her.

I Akutafdelingen modtager vi årligt:

  • 14 sygeplejestuderende på 1. og 2. semester
  • 4 sygeplejestuderende på 3. semester
  • 6 sygeplejestuderende i 1. periode af 6. semester
  • 10 sygeplejestuderende i 2. periode af 6. semester
  • Bachelorstuderende

Udover sygeplejestuderende har vi i Akutafdelingen SSA-elever, ambulancebehandlerelever, paramedicinere og medics fra forsvaret.

Mange forskelligartede problemstillinger

Som studerende i Akutafdelingen bliver du tilbudt en bred faglig vifte af forskellige kompetencer, da patienterne kommer med mange forskelligartede problemstillinger. Det er patienter i alle aldre og fra alle samfundslag og med meget forskellige behov. Nogle er akut kritisk syge og kræver behandling her og nu mens andre kan vente.

Det kræver omstillingsparathed og fleksibilitet samt et godt overblik at kunne agere i Akutafdelingen. Hverdagen er ofte uforudsigelig men også utrolig spændende og udfordrende.

Mere om uddannelse af sygeplejestuderende

Ledelse og uddannelsesansvar

Den overordnede afdelingsledelse består af en oversygeplejerske og en ledende overlæge. Den daglige ledelse udgør tre afdelingssygeplejersker, tre overlæger, en afdelingslæge og en ledende lægesekretær. Derudover er der tilknyttet 9 specialansvarlige sygeplejersker, en socialsygeplejerske, en tværsektoriel koordinator og to udskrivelseskoordinatorer.

De specialeansvarlige sygeplejersker er med til at sikre, at afdelingens sygeplejersker hele tiden er opdateret indenfor hvert område. Til Akutafdelingen er knyttet to praktik- og uddannelsesansvarlige sygeplejersker, som arbejder sammen og på tværs af de 3 zoner.

Uddannelsesansvarlige sygeplejersker i Akutafdelingen

Hanne Primdahl

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Akutafdelingen


76 36 33 43

Tina Horskjær Gregersen

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Akutafdelingen


76 36 32 34
APPFWU02V