Skip til primært indhold

Sygeplejestuderende og Social og Sundhedsassistenter

Uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenter ved Hjerne- og Nervesygdomme

Afdelingen modtager ca. 35 SSA elever og sygeplejestuderende årligt.
I sengeafsnittet har vi 1 praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske, der koordinerer alle uddannelsesforløb tilknyttet sengeafsnittet. Vi har 2-4 uddannede kliniske vejledere, der er ansvarlige for de studerendes praktikforløb og afholdelse af kliniske eksamener. Desuden fungerer alle vores SSA´er og sygeplejersker løbende som ad hoc vejledere i dagligdagen.
Vi stræber efter et anerkendende læringsmiljø, hvor vi møder og ser hinandens potentialer. Vi prioriterer uddannelsen højt i en travl hverdag. Vi tilbyder et praksisfællesskab, hvor vi lærer af hinanden og respekterer hinandens forskelligheder.
Vi tager udgangspunkt i den studerendes forudsætninger såvel fagligt som personligt når de kliniske forløb planlægges. Der afholdes forventningssamtale, midtvejsevaluering samt slutevaluering med hver studerende. I forbindelse med forventningssamtalen planlægges den individuelle studieplan inkl. aftaler om undervisning og refleksioner. Vejledningen foregår som en kontinuerlig proces gennem hele det kliniske forløb. Der kan ved behov planlægges struktureret vejledningssamtaler.

APPFWU01V