Skip til primært indhold

Undersøgelser og indgreb

I forbindelse med din kræftbehandling, kan det være nødvendigt at foretage supplerende undersøgelser.

Undersøgelser og indgreb som kan forekomme

Du vil gennem hele dit behandlingsforløb få taget blodprøver.

Her holder vi især øje med, hvordan dit immunforsvar påvirkes af behandlingen. Der kan f.eks. også være brug for, at vi holder øje med din væskebalance, din leverfunktion, dit indhold af kalk og andre mineraler m.m.

Du vil blive informeret om, hvilke blodprøver der er relevante for dig, ligesom du vil blive informeret om resultatet af blodprøverne, hvis du ønsker det.

I løbet af dit behandlingsforløb kan det være nødvendigt at lave en CT-scanning af dig.
En CT-scanning er altid nødvendig forud for strålebehandling.

Hér kan du læse mere og se en video om, hvordan en CT scanning forud for strålebehandling kan foregå.

I løbet af dit behandlingsforløb kan det være nødvendigt at lave en MR scanning.

På Røntgenafdelingens hjemmeside kan du læse, hvad en MR scanning er, og hvordan det foregår.

Muga

Nogle typer kemoterapi kan påvirke hjertets pumpefunktion. Derfor kan du være, at du skal have foretaget en såkaldt MUGA scanning af dit hjerte, hvor hjertets pumpefunktion vurderes både før, under og efter dit behandlingsforløb.

Undersøgelsen foregår på Nuklearmedicinsk afdeling og tager ca. 45 min.

Der er ingen forberedelse for dig inden undersøgelsen.

Ved selve undersøgelsen får du lagt et drop og der bliver sprøjtet en lille mængde radioaktivt sporstof ind i dine årer. Derefter bliver der ved hjælp af et specielt kamera taget billeder af dit hjerte.

Det radioaktive sporstof forsvinder af sig selv igen og er ganske uskadeligt for dig.

Resultatet af undersøgelsen sendes til Kræftafdelingen og her vil du også blive informeret om resultatet.

Lægen på Kræftafdelingen vil informere dig, hvis dette er en undersøgelse, der er aktuel for dig.

EKG (Elektrokardiogram)

Nogle typer kemoterapi samt den understøttende medicin (f.eks kvalmestillende medicin) kan påvirke de elektriske impulser, der sikrer at hjertet slår regelmæssigt.

Derfor skal du have undersøgt de elektriske impulser i dit hjerte inden behandlingsforløbet begynder. I nogle tilfælde udføres undersøgelsen også i løbet af behandlingsforløbet.

Selve undersøgelsen foregår på Klinisk Biokemi afdelingen, samme afdeling som der hvor du får taget blodprøver.

Ved undersøgelsen får du sat elektroder på brystkasse, håndled og ankler og disse måler de elektriske impulser.

Der er ingen forberedelser for dig forud for undersøgelsen.

Lægen i Kræftafdelingen vil informere om, hvornår denne undersøgelse er aktuel for dig.

Nogle kemoterapibehandlinger udskilles gennem nyrerne. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan dine nyrer fungerer både før og under behandlingsforløbet. Lægen på Kræftafdelingen vil fortælle dig, om denne undersøgelse er aktuel for dig.

Undersøgelsen foregår på Nuklearmedicinsk Afdeling, og du vil blive indkaldt til undersøgelsen enten via e-boks eller pr. brev.

Før selve undersøgelsen vil du få lagt et drop, hvori der gives et radioaktivt stof. Efter ca. 3½ time tages der en blodprøve, som vil vise
dine nyres evne til at filtrere affaldsstoffer fra kroppen gennem nyrerne til blæren.

Der er ingen forberedelse forud for undersøgelsen, men du skal afsætte ca. 4 timer til undersøgelsen.

PET-scanning
I løbet af dit behandlingsforløb kan det være nødvendigt at lave en PET CT undersøgelse af dig.

I denne pjece kan du læse, hvad en PET CT er og, hvordan det foregår.

Her kan du læse om væske i bughulen og om, hvordan tømning af væsken (acitespunktur) foregår.

Her kan du læse om væske i lungehulen, samt hvordan tømning fra lungehulen (pleuracentese) foregår.

PICC-line er et kateter, som kan bruges til tilførsel af medicin, væske, blod og ernæring. Du kan læse mere i denne pjece.

 

I forbindelse med din udredning for kræft vil der blive taget en eller flere vævsprøver. Dette gøres for at finde ud af, om du har kræft, og hvis det er tilfældet, hvilken type kræft du har.

Der kan undervejs i dit behandlingsforløb igen blive behov for at tage vævsprøver for at sikre, at behandlingen hele tiden er målrettet netop din kræftsygdom.

Nogle typer kemoterapi samt den understøttende medicin (f.eks kvalmestillende medicin) kan påvirke de elektriske impulser, der sikrer at hjertet slår regelmæssigt.
Derfor skal du have undersøgt de elektriske impulser i dit hjerte inden behandlingsforløbet begynder. I nogle tilfælde udføres undersøgelsen også i løbet af behandlingsforløbet.
Selve undersøgelsen foregår på Klinisk Biokemi afdelingen, samme afdeling som der hvor du får taget blodprøver.
Ved undersøgelsen får du sat elektroder på brystkasse, håndled og ankler og disse måler de elektriske impulser.
Der er ingen forberedelser for dig forud for undersøgelsen.
Lægen i Kræftafdelingen vil informere om, hvornår denne undersøgelse er aktuel for dig.

Du kan læse mere om bedøvelse i pjecen fra Anæstesiologisk Afdeling.

Link til pjece om bedøvelse

APPFWU01V