Skip til primært indhold

Fund af MRSA

Her kan du som sundhedsfaglig finde de nødvendige oplysninger i tilfælde af positiv MRSA fund.

Hvor er fundet konstateret?

Ved fund af MRSA hos indlagte patienter kontaktes afdelingen af vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologi.

Klinisk Mikrobiologi sender skemaet til elektronisk indberetning af MRSA til afdelingens elekroniske postkasse. Afdelingen udfylder og sender indberetningen. Derudover informeres patienten.

Guide til information til patienten:

Vær opmærksom på, at det anbefales at behandle MRSA-bærertilstand i hele familien for at forebygge krydssmitte. Behandlingen er gratis og er indiceret, når eventuel infektion er færdigbehandlet og huden er  intakt (fx ingen sår , eksem eller fremmedlegemer). Der er særlige anbefalinger for husdyrs-MRSA, familier med børn under 2 år og for sundhedspersonale. Behandling af bærertilstand og den efterfølgende opfølgning for både patient og husstand sker som udgangspunkt via almen praksis.

Følgende standardtekst kan anvendes til korrespondancenotat til patienter med MRSA, hvor behandling af bærertilstand og videre opfølgning foregår via almen praksis:

”Der er påvist MRSA for første gang eller med en ny subtype den (dato). Patienten er informeret, og MRSA er anmeldt til Statens Serum Institut. I orienteres, da eventuel behandling af bærertilstand og den efterfølgende opfølgning sker via almen praksis”.  

For yderligere vejledning:

Infektionshygiejnisk Enhed: 7940 6631

Retningslinje:

Sygehus Lillebælt infonet

Derudover:

Vejledning til elektronisk indberetning af MRSA (ssi.dk)

Ved første MRSA positive prøvesvar udfyldes skemaet til anmeldelse af MRSA som er tilsendt fra Statens Serum Institut. Herudover:

Vær opmærksom på, at det anbefales at behandle MRSA-bærertilstand i hele familien for at forebygge krydssmitte. Behandlingen er gratis og er indiceret, når eventuel infektion er færdigbehandlet og huden er intakt (fx ingen sår, eksem eller fremmedlegemer). Der er særlige anbefalinger for husdyrs-MRSA, familier med børn under 2 år og for sundhedspersonale.

Information om MRSA til fx plejehjem eller lignende

Efter indhentning af patientens samtykke kan plejehjem og lignende informeres. Der er særlige infektionshygieniske retningslinje for plejeboliger, hjemmepleje og hjemmesygepleje, klinikker og sundhedsplejersker.

For yderligere vejledning:

Infektionshygiejnisk Enhed: 7940 6631

Information om MRSA udarbejdet af Region Syddanmark på sundhed.dk

Vejledning til elektronisk indberetning af MRSA (ssi.dk)

Ved første MRSA positive prøvesvar udfyldes skemaet til anmeldelse af MRSA som er tilsendt fra Statens Serum Institut. Herudover:

Vær opmærksom på, at det anbefales at behandle MRSA-bærertilstand i hele familien for at forebygge krydssmitte. Behandlingen er gratis og er indiceret når eventuel infektion er færdigbehandlet, huden er  intakt (fx ingen sår , eksem eller fremmedlegemer). Der er særlige anbefalinger for husdyrs-MRSA, familier med børn under 2 år og for sundhedspersonale. Behandling af bærertilstand og den efterfølgende opfølgning for både patient og husstand sker som udgangspunkt via almen praksis.

Information om MRSA til fx plejehjem eller lignende

Efter indhentning af patientens samtykke kan plejehjem og lignende informeres. Der er særlige infektionshygiejniske retningslinje for plejeboliger, hjemmepleje og hjemmesygepleje, klinikker og sundhedsplejersker.

For yderligere vejledning:

Infektionshygiejnisk Enhed: 7940 6631

Information om MRSA udarbejdet af Region Syddanmark på sundhed.dk

Vejledning til elektronisk indberetning af MRSA (ssi.dk)

APPFWU02V