Skip til primært indhold

Den registreredes rettigheder - DaneSpine

Underretning om indsamling af personoplysninger - i forbindelse med besvarelse af spørgeskema i DaneSpine

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi indsamler oplysninger om dig.

 

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

Forskningsansvarlig overlæge Mikkel Andersen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi samler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mikkel Andersen
Rygkirurgisk Forskningsenhed
Rygcenter Syddanmark
Middelfart Sygehus
Østre Hougvej 55
5500 Middelfart
Telefon:  63484198
Mail: Karen.hoejmark.hansen@rsyd.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: databeskyttelsesrådgiver@rsyd.dk
På telefon:  24756290
Ved brev: Att. Databeskyttelsesrådgiver, Damhaven 12, 7100 Vejle
Du kan læse mere om Regionens beskyttelsesrådgiver på regionens hjemmeside.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Optimere den rygkirurgiske behandling ved at vurdere sammenhængen mellem forskellige mål for livskvalitet hos rygopererede patienter og sammenholde dette med det operationstekniske forløb.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Almindelige personoplysninger så som navn og alder har hjemmel i General Data Protection Regulation  (GDPR) artikel 6, stik 1, litra e med særlige krav til databehandling til videnskabelige formål som omhandlet i GDPR artikel 89 og hjemmel i databeskyttelseslovens § 6.

Helbredsoplysninger har hjemmel i General Data Protection Regulation  GDPR art 9,2,litra j + databeskyttelsesloven § 10.

Behandling af CPR-numre har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens §11.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger som alder og køn, desuden helbredsoplysninger som diagnose, smerter, funktionsniveau og livskvalitet.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Ud over os, der er ansat på Rygcenter Syddanmark, er det kun vores faste databehandler i Region Syddanmark, der har adgang til dine personoplysninger.

Personoplysningerne stammer fra de oplysninger, du giver, når du udfylder spørgeskemaerne, samt kirurgens oplysninger om diagnose og operationsteknik.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi forventer at opbevare data indtil minimum 31.oktober 2026, da vores nuværende tilladelse fra datatilsynet gælder til den dato. Herefter bliver der taget stilling til, om vi søger forlængelse. Langtidsopfølgning og monitorering er nemlig afgørende for, at vi kan se langtidseffekten af behandlingen.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Når oplysninger om dit helbred behandles i et forskningsprojekt, må forskerne kun anvende oplysningerne i det omfang og tidsrum, det er nødvendigt for deres undersøgelse. Forskerne skal sørge for passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer beskyttelse af oplysningerne.

Vi følger Datatilsynets vilkår for videregivelse af oplysninger mellem forskningsprojekter.

Al behandling af dine oplysninger i projektet er indsat i den samlede fortegnelse over behandling af persondata i Rygkirurgisk Forskningsenhed. Denne fortegnelse kan kontrolleres af databeskyttelsesrådgiveren i Region Syddanmark og af Datatilsynet.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

APPFWU02V