Skip til primært indhold

Uddannelser i Onkologisk Afdeling

På denne side kan du læse om hvilke faggrupper vi er med til at uddanne i Onkologisk Afdeling i Vejle.

Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtigelse og prioriterer denne opgave meget højt. Afdelingen er med til at uddanne læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, stråleterapeuter, radiografer, hospitalsfysikere, farmaceuter og lægesekretærer

Afdelingens praktik og uddannelsesansvarlige

Onkologisk Sengeafsnit og Afsnit for Åbne Indlæggelser:

Peter Kolstrup Hansen, praktik-og uddannelsesansvarlig sygeplejerske.
Send en mail til Peter Kolstrup Hansen

Onkologisk Ambulatorium og Stråleterapien:

Louise Marie Nørtoft Olesen, praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske.
Send en mail til Louise Marie Nørtoft Olesen

Medicinsk Fysik:

Terje Andersen, Specialeansvarlig fysiker.
Send en mail til Terje Andersen

Lægegruppen:

Birgitte Mayland Havelund, Overlæge.
Send en mail til Birgitte Mayland Havelund

Medicinstuderende:

Lone Marie Volmer, Overlæge.
Send en mail til Lone Marie Volmer

Lægesekretærgruppen:

Rikke Buch Frederiksen, Elevansvarlig lægesekretær.
Send en mail til Rikke Buch Frederiksen

Klinisk Vejleder:

Maria Fallesen Madsen
Send en mail til Maria Fallesen Madsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPFWU02V