Skip til primært indhold

Særlige tilbud i graviditeten

Afdelingens særlige tilbud til gravide - forløb hos jordemoder og eventuelt fødselslæge og andre tværfaglige samarbejdspartnere.

Kontakt

Telefon 76 36 24 68
telefontid hverdage 8.00-13.00.

Familieambulatorium
Jordemoderkonsultationen i Kolding
Sygehusvej 22
6000 Kolding

Forløb i Familieambulatoriet

I Familieambulatoriet er ansat jordemødre, fødselslæger, børnelæger, socialrådgivere, psykolog og sekretærer. Familieambulatoriet er et gratis tværfagligt tilbud.

Vi tilbyder kvinder og partnere tæt vejledning og omsorg under graviditet, fødsel og barsel.

Det et ofte din egen læge, der henviser dig til Familieambulatoriet, men du kan også selv henvende dig.

I Familieambulatoriet får du dit eget individuelle forløb.

Der er mulighed for flere og længere besøg hos din jordemoder i Kolding eller i dit bopælsområde.

Der er også mulighed for ekstra skanninger og samtaler med en fødselslæge.

Ved første konsultation i Familieambulatoriet finder vi ud af sammen med dig, hvad der behov for under netop din graviditet.

Vi aftaler, hvilke fagpersoner vi sammen skal inddrage, så vi kan skabe rammerne for et godt og trygt forløb.

Forløb i Fødselsaftaleteam

Din læge sender dine svangrepapirer til sygehuset efter første graviditetsbesøg.
Herefter får du en tid hos en jordemoder i Fødselsaftaleteamet i Kolding.
Hvis du ikke er henvist til teamet, men du og din jordemoder senere finder frem til, at du har et særligt behov, kan du også blive tilbudt konsultation i Fødselsaftaleteamet.

Du kan tale med jordemoderen om:

  • dine bekymringer og ønsker
  • eventuelle tidligere fødselsforløb
  • dine tanker om den forestående fødsel
  • fordele og ulemper ved henholdsvis vaginal fødsel og kejsersnit.

Ud fra samtaler med jordemoderen og i samarbejde med fødselslæge finder I den bedste plan for dig.
I indgår en fødselsaftale om din forestående fødsel, og aftalen noteres i din journal.

Sammen finder I veje til, at du og din partner kommer godt gennem graviditet og fødsel, og at jeres barn får en god start på livet.

Kendt Jordemoderordning har 3 jordemødre tilknyttet. Ordningen betjener 180 fødende årligt.

På grund af den begrænsede kapacitet, kan du som gravid ikke selv tilvælge ordningen.

Kendt Jordemoderordning får visiteret gravide, der ønsker hjemmefødsel og enkelte gravide med tidligere traumatiske forløb eller fødselsangst.

I graviditeten bliver du tilknyttet én primær jordemoder, men du møder også de to andre jordemødre i ordningen.

Jordemødrene har konsultation hver tirsdag i Jordemoderkonsultationen i Kolding.

Ved fødslen er det én af jordemødrene fra ordningen, der ledsager dig gennem forløbet og bliver hos dig til et par timer efter fødslen.

Ved ambulant fødsel bliver du kontaktet i det efterfølgende døgn af en af jordemødrene fra ordningen.

Kvinde mærker på sin gravide mave
APPFWU01V