Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge eller kiropraktor finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Rygcenter Syddanmark

Alment praktiserende speciallæger, andre speciallæger og hospitalsafdelinger i Danmark og praktiserende kiropraktorer med klinik i Region Syddanmark kan henvise patienter til Rygcenter Syddanmark.

Patienter hos Rygcenter Syddanmark

Rygcenter Syddanmark udreder og behandler patienter med subakutte og kroniske rygsmerter med eller uden udstråling herunder osteoporotiske frakturer. Inden du henviser en patient til udredning på Rygcenter Syddanmark forventes det, at patienten har afprøvet et relevant konservativt behandlingsforløb.

Indlæggelse til udredning for ryglidelse eller rehabilitering er ikke mulig. Rygcenteret har ikke sengepladser til dette formål.

Afdelingen tager ikke akutte patienter. Har du akutte patienter med følgende lidelser/symptomer gælder det, at de skal henvises til akut udredning via nærmeste FAM (som konfererer med OUH):

 • Cauda equina syndrom
 • Patienter med svære pareser ≤ grad 3 (Oxford-skalaen)*
 • Myelopati

* Oxford-skalaen:
Grad 5: Normal muskelkraft (100% kraft)
Grad 4: Moderat kraft, overvinder moderat modstand med halvdelen af den normale styrke (50% kraft)
Svær parese
Grad 3: Ekstremiteten kan overvinde tyngdekraften, men ikke modstand appliceret af undersøgeren.
Grad 2: Ekstremiteten bevæges kun hvis tyngdekraften er ophævet.
Grad 1: Synlig muskelkontraktion men ingen bevægelse.
Paralyse
Grad 0: Ingen reaktioner.

Har du brug for at drøfte/konferere en rygpatient, eller er din patients tilstand forværret, så ring til Rygrøret.

Har du spørgsmål til henvisningskriterier og/eller afklaring af mulig forløb, så ring til visitationen.

Har du som fysioterapeut brug for at konferere en rygpatient, så ring til Fys-rygrøret.

Er din patient mulig kirurgisk kandidat og har du spørgsmål til dette eller øvrige spørgsmål til operationstyper, så ring til koordinerende sygeplejerske (Rygkirurgi).

Rygrøret (læge rygmedicin)


76 36 13 01

Visitationen


76 36 13 02

Koordinerende sygeplejerske Rygkirurgi


76 36 14 02

Udredning og behandlingstilbud

Patienterne på Rygcenter Syddanmark kan efter en undersøgelse tilbydes følgende udrednings- og behandlingstilbud:

 • Tværfaglig udredning
 • Billeddiagnostik (evt. MR-scanning, røntgen eller ultralyd)
 • Behandlingsplan/vejledning/genoptræningsplan
 • Smertehåndtering (analgetika eller forslag til dette, samt vejledning om aktivitet)
 • Operation

Håndtering af smertebehandling

Rygcenter Syddanmarks kerneopgave er på specialistniveau at udrede samt behandle og herunder vejlede regionens rygpatienter ud fra den enkeltes behov.

På Rygcenteret ser vi de fleste patienter få gange. Vi tilbyder ikke, som tidligere, fysioterapeutiske træningsforløb, og der er derfor kun en lille del, som kommer i forløb hos os. De resterende ser vi 1-2 gange hvorefter de afsluttes ved egen læge. Patienterne i forløb er primært operationspatienter.

Generel smertebehandling er en kerneopgave i almen praksis. I håndterer det dagligt, og godt. Af respekt for, at I som egen læge kender patienterne bedst - og herunder har det bedste overblik over hvad der tidligere er sket angående behandlingsforsøg, virkning og bivirkning - overtager vi som udgangspunkt ikke smertebehandlingen. Vi kommer i stedet med forslag til hvad patienten kan snakke med jer om i forhold til smertebehandling. Dette gælder også hos de patienter, der er i forløb, men hvor der ikke en klinisk grund til, at vi overtager smertebehandlingen.

For alle patienter gælder, at hvis vores kliniker i det enkelte tilfælde vurderer, at vi bør overtage smertebehandlingen, for at patienten bliver hjulpet bedst muligt, gør vi det.

Ovenstående er uafhængigt af om patienten hos os ses af læge, kiropraktor eller fysioterapeut. Hvis vi mener, at vi skal overtage smertebehandlingen og herunder udskrivelse af recepter, har vi et setup for dette.

Henvisning og visitation

Alment praktiserende speciallæger, andre speciallæger og hospitalsafdelinger i Danmark og praktiserende kiropraktorer med klinik i Region Syddanmark kan henvise patienter til Rygcenter Syddanmark.

Vejledning til henvisning
Når du henviser en patient til Rygcenter Syddanmark, skal henvisningen indeholde:

 • symptomdebut,
 • hvad der ønskes undersøgt,
 • lokalisation af smerte,
 • udstrålende smerter (arm/ben),
 • parese grad (0-5),
 • hvilken behandling der er forsøgt,
 • sygemelding/funktionsniveau,
 • oplysning om billeddiagnostik (hvor og hvornår),
 • tidligere rygoperation,
 • hvad der er sagt til patienten om forventning til undersøgelsen (kirurgi, konservativ behandling),
 • øvrige sygdomme som kan være en risiko i forbindelse med bedøvelse,
 • højde og vægt / BMI,
 • behov for tolk,
 • transportmulighed og
 • patientens telefonnummer

Desuden skal FMK være opdateret.

Hvis henvisningen ikke er mulig at visitere på baggrund af ovenstående, kan den returneres med anmodning om fornyet henvisning. Hvis der foreligger en aktuel henvisning til MR-scanning af columna, vil henvisningen blive administrativt afvist ind til svar på MR-scanning foreligger.

Henvisninger visiteres til enten kirurgisk eller medicinsk primær vurdering. I medicinsk regi ses patienter i Middelfart eller Sønderborg, primært under hensyn til bopæl. I kirurgisk regi ses patienterne i Middelfart eller på OUH. I Middelfart opereres kun patienter med begrænset komorbiditet.

Læger og udredende personale

Speciallæger i reumatologi, ortopædkirurgi og neurokirurgi
Kiropraktorer og fysioterapeuter

Afdelingsledelse

Oversygeplejerske Rikke Bagge Skou

Rikke Bagge Skou

Chefsygeplejerske


40422885

Lene Søndergaard 

Mail: lene-soendergaard@dadlnet.dk

SKS-nummer: 600835M

Lokationsnummer: 5790001373283

Afdelingsledelsen

Oversygeplejerske Rikke Bagge Skou

Rikke Bagge Skou

Chefsygeplejerske


40422885

Rygcenter Syddanmark - Kolding

Sygehusvej 24, 6000 Kolding


Rygcenter Syddanmark - Sønderborg

Prins Henriks Avenue 10, 6400 Sønderborg


APPFWU01V