Skip til primært indhold

Sygeplejerske og social- og sundhedsassistent

Her finder du informationer om uddannelse af sygeplejersker og social- og sundhedsassistent i Børne- og Ungeafdelingen.

Om uddannelsesstedet og læringsmiljøet

På Børne- og Ungeafdelingen modtager vi

 • Danske og udenlandske sygeplejestuderende
 • Sygeplejersker der ønsker at videreuddanne sig til sundhedsplejersker
 • Social- og Sundhedsassistentelever

Du vil du blive mødt af et personale, der vægter din læring højt, og hvor der er rum til

 • Refleksion
 • Feedback
 • Fordybelse
 • Undervisning

Du vil altid følges med et uddannet personale, som kan guide dig og finde muligheder og opgaver, der er med til at udvikle dine kompetencer i den kliniske undervisning.

Afhængig af uddannelsesforløb er der tilbud om

 • Temadag om medicinregning samt præsentation af medicinrum ved farmakonom.
 • Besøg i Kapel
 • Besøg i Sterilcentral
 • Fælles refleksion på tværs af afdelingerne.
 • ”Vis din afdeling”, hvor du sammen med de andre studerende/elever på tværs af afdelingerne, præsenterer din praktikafdeling

Samarbejde

Det daglige arbejde er præget af stor grad af tværfagligt samarbejde. Du vil møde følgende faggrupper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter læger, portører, rengøringspersonale, psykologer, pædagoger, socialrådgivere, diætist, fysioterapeuter, ergoterapeuter, skolelærer, lægesekretærer, bioanalytikere, jordemødre, radiografer samt hospitalsklovne.

Derudover arbejder Børne- og Ungeafdelingen tværsektorielt med praktiserende læger, sundhedsplejersker, institutioner/skoler, familievejledere og sagsbehandlere i kommunerne.

Praktikafdelinger

Du vil primært være studerende/elev på en af nedenstående afdelinger, men i flere uddannelsesforløb vil der være studiebesøg i de andre afdelinger.

Afdelingen består af Børne- og Ungeambulatoriet, Børne- og Ungemodtagelsesafsnit, Børne- og Unge sengeafsnit og Neonatalafsnit.

Børne og Ungeambulatoriet

Børne- og Ungeambulatoriet modtager børn og unge fra 0-18 år. Børn og unge henvises fra praktiserende læge, fra sengeafdelingen, akutmodtagelsen eller fra andre sygehusafsnit.
I ambulatoriet følges børn og unge i et fagligt team afhængig af den sygdom de har. Det kan eksempelvis være astma og allergi, diabetes, nyre- og urinveje, hjerne- og nerve, samt mave- og tarmsygdomme. 

Du vil være tilknyttet forskellige sygeplejersker. Sygeplejerskerne i ambulatoriet er tilknyttet forskellige faglige teams, og de har også egne sygeplejekonsultationer

Pleje består blandt andet af

 • Vejledning til børn, unge og forældre
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Fødevareprovokation
 • Løbetest
 • Vaccinationer
 • Uroflow
 • Blærescanning
 • Påsætning af insulinpumpe/sensor

Du vil som studerende/elev være tilknyttet følgende vagter: alle hverdage kl. 8 – 15.30

Børne- og Unge modtagelsesafsnit

Børne- og Ungemodtagelse modtager børn og unge fra 0-18 år, som er henvist fra praktiserende læge eller vagtlæge. Nogle børn og unge kommer med ambulance og nogle børn og unge kommer direkte til vores afdeling, hvis de har en aftale med os (åben indlæggelse).

Alle børn og unge modtages og vurderes, hvorefter de visiteres til indlæggelse på sengeafdelingen, indlæggelse på Neonatalafsnittet eller opfølgning i Børne- og Ungeambulatoriet. Dertil vil nogle børn og unge blive udskrevet direkte fra Børne- og Ungemodtagelsen efter en observationstid med eventuel undersøgelse og behandling.

Plejen består blandt andet af

 • Observation og pleje
 • Forberedelse af børn og unge til undersøgelser
 • Vejlede børn, unge og deres forældre
 • Udførsel af forskellige undersøgende eller behandlende procedurer

Du vil som studerende/elev være tilknyttet følgende vagter: dagvagten kl. 7-15, aftenvagten kl. 15.15-23.15 og nattevagten kl. 23.05-7.05.

Børne- og Unge sengeafsnit

Børne- og Ungesenge modtager børn og unge fra 0-18 år. Det er en sengeafdeling med 36 sengepladser.

Her varetages undersøgelse og behandling af mange forskellige diagnoser indenfor

 • Medicinske sygdomme
 • Funktionelle sygdomme
 • Organ- og ortopædkirurgiske sygdomme

Plejen består blandt andet af

 • Observation og pleje
 • Forberedelse af børn og unge til undersøgelser
 • Vejlede børn, unge og deres forældre
 • Udførsel af forskellige undersøgende eller behandlende procedure

Du vil som studerende/elev være tilknyttet følgende vagter: dagvagten kl. 7-15, aftenvagten kl. 15.15-23.15 og nattevagten kl. 23.05-7.05.

Neonatalafsnit

Neonatalafdelingen er en akut intensiv modtageafdeling og modtager:

 • For tidligt fødte børn fra 28. graviditetsuge
 • Nyfødte børn med komplikationer som f.eks. vejrtrækningsproblemer, infektioner, for lavt blodsukker.
 • Børn indlagt hjemmefra indtil de er 1 måned gammel med eksempelvis trivselsproblemer eller infektioner.

På Neonatal er der 19 sengepladser, hvoraf en del er kuvøser.

Plejen består blandt andet af

 • Overvågning, observation og pleje af barnet
 • Udførsel af forskellige undersøgende eller behandlende procedurer.
 • Samarbejde med og støtte til forældre – herunder mange vejledningsopgaver

Neonatal har et tæt samarbejde med afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, herunder fødeafsnittet, barselsafsnittet og Storken. 

Dertil har vi et tæt samarbejde med andre hospitaler i regionen, samt overflytter og modtager jævnligt børn fra Odense Universitets Hospital.

Du vil som studerende/elev være tilknyttet følgende vagter: dagvagten kl. 7.15-15.30, aftenvagten kl. 15.15-23.30 og nattevagten kl. 23.15-7.30.

For bachelorstuderende

Har du lyst til at skrive din bachelor/Lbd-projekt på Børne- og Ungeafdelingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesteamet. Vi sparer gerne om emne og muligheder. 

Uddannelsesteam

Børne og Ungeambulatoriet:

Børne- og Unge modtagelsesafsnit og sengeafsnit:

Neonatalafsnit:

APPFWU01V