Skip til primært indhold

Enhedens egne projekter

Igangværende forskningsprojekter samt forskningsprojekter der er under opstart hos Fysio- og Ergoterapi, Vejle Sygehus

Igangværende forskningsprojekter

Vejle Skulder Kohorte

Formålet er at afdække relevante kliniske, patientrapporterede samt register baserede faktorer med betydning for hvordan skulderpatienter, udredt i skuldersektoren, har det 1 år efter diagnose. Dernæst er formålet, at udarbejde en model, der ved første udredning kan sandsynliggøre, hvilken behandlingseffekt den aktuelle patient kan forvente i forhold til smerte og funktionsniveau 1 år efter diagnose.
Kontaktperson: Forskningsansvarlig Kim Gordon Ingwersen 
Kim.Ingwersen@rsyd.dk

Prohip (ph.d. projekt)

Formålet med projektet er at undersøge forskellen i hoftefunktion og smerter 6 måneder efter enten en total hoftealloplastik operation eller 12 ugers superviseret træning + 12 ugers selvtræning hos patienter, der har slidgigt i hoften.

Senfølger efter brystkræft (ph.d. projekt)

Formålet er, i et landsdækkende register studie, at afdække brugen af fysioterapeutisk rehabilitering efter operation for brystkræft samt evt. demografiske og kliniske forskelle i hvem, der får et tilbud eller ej. Hernæst er formålet at afdække omfanget af senfølger 3-5 år efter operation for brystkræft, samt hvorvidt et specialiseret udredningstilbud kan afhjælpe senfølger i form af nedsat skulderfunktion og/eller smerte.
Kontaktperson: Ph.d. studerende Kim Michele Feder 
Kim.Michele.Feder@rsyd.dk

Oversættelse og validering af MSKCC-BFI spørgeskema

Oversættelse fra engelsk til dansk samt reliabilitets og validitets vurdering af det patient rapporterede spørgeskema ”Memorial Sloan Kettering Cancer Centre – Bowel Function Instrument (MSKCC – BFI)”. Spørgeskemaet er udarbejdet til måling af patientoplevet tarmfunktion blandt andet hos patienter med kræft i tarmen.
Kontaktperson: Forskningsansvarlig Kim Gordon Ingwersen 
Kim.Ingwersen@rsyd.dk

Forskningsprojekter under opstart

Optimering af bækkenbunden under behandling for endetarmskræft (ph.d. projekt):

Formålet er at undersøge effekten af tidligt igangsat specialiseret bækkenbundstræning, superviseret af specialuddannet fysioterapeut, hos patienter diagnosticeret med endetarmskræft og planlagt til kirurgisk fjernelse af endetarmen og indlæggelse af midlertidig stomi.
Kontaktperson: Vejleder, Forskningsansvarlig Kim Gordon Ingwersen 
Kim.Ingwersen@rsyd.dk

SamArbejd:

Formålet er, i et landsdækkene registerstudie, at afdække fysisk samt psykiske arbejdsbelastningers indvirkning på risikoen for genhenvisning til sekundærsektoren grundet skuldergener. Projektet udarbejdes sammen med lektor, David Christiansen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus og docent Mikkel Clausen, University College Copenhagen  
Kontaktperson: Forskningsansvarlig Kim Gordon Ingwersen 
Kim.Ingwersen@rsyd.dk

APPFWU01V