Skip til primært indhold

Uddannelse læger

Information for studerende og uddannelsessøgende læger.

Uddannelse læger

Afdelingen modtager løbende medicinstuderende fra Syddansk Universitet til kliniske ophold.
Endvidere har vi hyppigt frivillige medicinstuderende i supplerende prækliniske ophold.

Pr. 1. marts 2018 modtager afdelingen igen KBU-læger.

Kontakt uddannelsesansvarlig overlæge for at få tilsendt uddannelsesprogram.

Afdelingen har sammen med Ortopædkirurgi i Vejle fire 1-årige introduktionsstillinger.
Disse stillinger er delt med 6 mdr. i Vejle og  6 mdr.i Kolding.

Kontakt uddannelsesansvarlig overlæge for at få tilsendt uddannelsesprogram.

Afdelingen har sammen med Ortopædkirurgi i Vejle og i samarbejde med OUH et større antal hoveduddannelsesstillinger. Disse starter hhv. 1. marts og 1. september.
Stillinger opslås i fælles stillingsopslag med de øvrige hoveduddannelsesstillinger i regionen. Stillingerne er 4-årige.
Læger i hoveduddannelse inden for ortopædkirurgi vil have deres fase 1 og 3 i uddannelsesstillingen ved Sygehus Lillebælt Vejle/Kolding.

Yngre læger vil altid få tildelt en personlig vejleder. Herudover vil den uddannelsesansvarlige overlæge, og afdelingens øvrige speciallæger altid stå til rådighed med råd og vejledning samt faglig opbakning.

Kontakt uddannelsesansvarlig overlæge for at få tilsendt uddannelsesprogram.

Uddannelsesansvarlige overlæger

Kirstin Petersen 

Uddannelsesansvarlig ledende overlæge

Ortopædkirurgi


Kathrine Skovgaard Rasch

Overlæge

Ortopædkirurgi


APPFWU01V