Skip til primært indhold

Intensiv Afsnit

Her kan du læse om Intensivafsnittet på Vejle Sygehus

På vores afsnit indlægges du, hvis du har behov for konstant overvågning. Vi kan give dig speciel pleje og behandling bl.a. ved hjælp af vores tekniske udstyr.

Vores læger og sygeplejersker varetager din pleje og behandling i samarbejde med læger fra den afdeling du er tilknyttet.

Måske husker du ikke noget fra du har været indlagt på intensivafsnittet. Vi har lavet nogle informationsfoldere til dig og dine pårørende som I kan læse i.

For dig som pårørende

Vi har ikke faste regler for, hvornår du kan besøge din pårørende.
Vi anbefaler dog

  • at der højest er to besøgende hos patienten ad gangen
  • besøg mellem kl. 10.00 og 21.00 - dog ikke under middagshvil kl. 12.00-14.00

Børn, som er nære pårørende, er velkomne sammen med en voksen.

I visse situationer afviger vi fra disse anbefalinger. Vi beder dig om at respektere, at der kan være forskel på mulighederne for besøg fra gang til gang.

Du er velkommen til at tage blomsterbuketter med i begrænset omfang - dog beder vi dig om at undgå stærkt duftende blomster. 

Som pårørende kan du købe mad på sygehuset. Læs om mulighederne for at købe mad.

Som udgangspunkt er der 3 timers gratis parkering med p-skive. Du kan læse mere om parkeringsmulighederne.

Du er altid velkommen til at ringe til Intensiv Afsnit. Du bør så vidt mulig undgå følgende tidsrum, hvor personalet skifter vagt:

  • 7.00-7.45
  • 15.00-15.45
  • 23.00-23.45

Telefonnummer: 79406276

I tilfælde af mange nære pårørende, opfordres familien til at aftale, hvem der fungerer som kontaktperson. I videst muligt omfang opfordrer vi til, at den valgte kontaktperson videregiver oplysninger til resten af familien.

Det kan være svært at være pårørende i Intensiv Afsnit og du kan føle sig magtesløs.
Det kan være en vanskelig balancegang at passe det derhjemme og samtidig være på sygehuset. Det er i orden "at holde fri" fra sygehuset. Det kan være en god idé, at benytte dig af de muligheder for hjælp og støtte, du har omkring dig. Brug familie og venner, som ofte gerne vil hjælpe.

Hvem kan du ellers tale med?
Udover personalet på intensiv, som efterhånden kender patienten rigtig godt, er der flere andre muligheder:

Præst

Du kan kontakte din lokale sognepræst eller via personalet få kontakt til en af sygehuspræsterne. Du kan tale med præsten, uanset hvilken religion du har.

Praktiserende læge

Har du en god kontakt til din egen læge, kan vedkommende også være god at snakke med. Lægen kan desuden henvise til en psykolog, hvis du har brug for det.

Psykolog

Alle kan tage kontakt til en privatpraktiserende psykolog. Der er fuld egenbetaling. Hvis du er berettiget til det, kan du via egen læge få tilskud gennem offentlig sygesikring.

APPFWU02V