Skip til primært indhold

Grunduddannelser

Grunduddannelser i Onkologisk Afdeling

Social- og Sundhedsassistent

I Onkologisk Afdeling har vi social- og sundhedsassistentelever i praktisk i Onkologisk Sengeafsnit.

Eleverne kommer fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle og Horsens.

Referencer

Klik her for at læse mere om Social- og sundhedsassistent uddannelsen på Sygehus Lillebælt.

Klik her for at læse mere om uddannelsen til Social- og sundhedsassistent.

 

 

 

Lægesekretær

I Onkologisk Afdeling har vi 2-3 lægesekretærelever ad gangen.

Eleverne har mulighed for at lære om patienternes forløb rundt i de enkelte afsnit og de arbejdsopgaver, der følger med for en lægesekretær.

Den elevansvarlige lægesekretær i Onkologisk Afdeling hedder Brian Juhl Paulsen

Send en mail til Brian

Derudover har vi daglige vejledere i hvert afsnit.

Referencer:

Lægesekretæruddannelsen på SLB
Bekendtgørelse om en kontoruddannelse med specialer

 

Sygeplejerske

I Onkologisk Afdeling har vi kliniske vejledere og en praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske ansat. Derudover er der daglige vejledere i de enkelte afsnit, der forestår den daglige undervisning og vejledning i den kliniske sygepleje. 

I praktik i Onkologisk Afdeling

Onkologisk Afdeling er godkendt af UCL som klinisk uddannelsessted til følgende semestre:

 • 1 og 2. semester: Observation og vurdering af patienters/borgeres sundhed og sygdom.
  Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.
 • 6. semester: Selvstændig professionsudøvelse i og på tværs af sektorer
 • 7. semester: Sygepleje, kundskabsgrundlag og metoder

Se oversigt over tidspunkter for praktik i sygeplejerskeuddannelsen

De studerende mødes på tværs af de onkologiske afsnit til studiefordybelse under vejledning af de praktik- og uddannelsesansvarlige sygeplejersker.

Inspiration til bachelorstuderende

Afsnit for Åbne Indlæggelser

Mulige områder som kunne være relevante at få udviklet og kvalificeret:

 • Pårørendeomsorg. Kan sygeplejersken støtte den efterlevende via en telefonsamtale 4-6 uger efter patienten er afgået ved døden på A160
 • Excellent sygepleje til den uhelbredeligt syge patient med kræft, der har et misbrug/alkoholoverforbrug.
 • Betydningen af læge- og sygeplejerske kontinuitet for den patient- og pårørendeoplevede kvalitet i indlæggelsesforløbet
 • Hvordan kan det tværsektorielle samarbejde styrkes til gavn for den palliative onkologiske patient?

Onkologisk Ambulatorium

Mulige områder som kunne være relevante at få udviklet og kvalificeret:

 • Konceptanalyse af kernebegreberne i tænkehorisonten – et litteraturstudie
 • Hvad er det rigtige tidspunkt i patientforløbet for at afholde en familiesamtale?
 • Hvilken betydning har sexologisk rådgivning for livskvaliteten blandt patienter med kræft
 • Udnyttelse af ressourcer i afdelingen. Der er sygeplejersker med forskellige kompetencer og interesser.

Onkologisk Sengeafsnit

Mulige områder som kunne være relevante at få udviklet og kvalificeret:

 • Hvilken betydning har det for patienterne, at det er en udskrivelseskoordinator, som står for udskrivelsen?
 • Maligne sår og socialisering og livskvalitet

Referencer

Klik her for at se bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Klik her for at finde studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelse på Sygehus Lillebælt

Radiograf

I Onkologisk Afdeling har vi radiografstuderende i praktik i Stråleterapien.

Uddannelsesprogram 3. semester

Uddannelsesmappe for 3. semester

Uddannelsesprogram 6. semester

Uddannelsesmappe for 6. semester
Oplæringsprogram - CT

Referencer

Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i radiografi

Farmaceut

I Onkologisk Afdeling har vi farmaceutstuderende i kandidatuddannelsens del 2.1 og 2.2

Reference

Studieordning for kandidatuddannelsen i farmaci
 


 


 

Læge

I Onkologisk Afdeling modtager vi medicinstuderende i praktik.

Reference

Studieordning for kandidatuddannelsen i medicin

APPFWU02V