Skip til primært indhold

Grunduddannelser

Grunduddannelser i Onkologisk Afdeling

I Onkologisk Afdeling har vi social- og sundhedsassistentelever i praktisk i Onkologisk Sengeafsnit.

Eleverne kommer fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle og Horsens.

Referencer:

Klik her for at læse mere om Social- og sundhedsassistent uddannelsen på Sygehus Lillebælt.

Klik her for at læse mere om uddannelsen til Social- og sundhedsassistent.

 

 

 

I Onkologisk Afdeling har vi 2-3 lægesekretærelever ad gangen.

Eleverne har mulighed for at lære om patienternes forløb rundt i de enkelte afsnit og de arbejdsopgaver, der følger med for en lægesekretær.

Den elevansvarlige lægesekretær i Onkologisk Afdeling hedder Rikke Buch Frederiksen.

Send en mail til Rikke.buch.frederiksen@rsyd.dk.

Derudover har vi daglige vejledere i hvert afsnit.

Referencer:

Lægesekretæruddannelsen på SLB
Bekendtgørelse om en kontoruddannelse med specialer

 

I Onkologisk Afdeling har vi en praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske tilknyttet hvert afsnit. Derudover er der et antal vejledere, der forestår den daglige undervisning og vejledning i den kliniske sygepleje. De praktik- og uddannelsesansvarlige sygeplejersker og flere af de daglige vejledere har diplommodul i klinisk vejledning.

I praktik i Onkologisk Afdeling


Onkologisk Afdeling er godkendt af UCL som klinisk uddannelsessted til følgende semestre:

 • 1 og 2. semester: Observation og vurdering af patienters/borgeres sundhed og sygdom.
  Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.
 • 6. semester: Selvstændig professionsudøvelse i og på tværs af sektorer
 • 7. semester: Sygepleje, kundskabsgrundlag og metoder

Se oversigt over tidspunkter for praktik i sygeplejerskeuddannelsen

De studerende mødes på tværs af de onkologiske afsnit til studiefordybelse under vejledning af de praktik- og uddannelsesansvarlige sygeplejersker.

Inspiration til bachelorstuderende

Onkologisk Ambulatorium:


Ambulatoriet er inddelt i 3 teams og har diagnosegrupperne fordelt imellem sig:

 • Team 1: Patienter med bryst-, prostata- og modermærkekræft.
 • Team 2: Patienter med lungekræft.
 • Team 3: Patienter med tarm-, bugspytkirtel- og gynækologisk kræft.

Personalet består af læger, sygeplejersker, lægesekretærer og en afdelingsmedhjælper.


Mulige områder som kunne være relevante at få udviklet og kvalificeret:

 • Mundpleje til patienter i cytostatikabehandling.
 • Hudpleje til patienter i biologisk- og cytostatikabehandling.
 • Styrke immunforsvaret.
 • Rehabilitering.
 • Fatique.
 • Kommunikation.
 • Reaktion på at få en kræftdiagnose.
 • Kontaktsygepleje.
 • Patientforløb.
 • Udnyttelse af ressourcer i afdelingen. Der er sygeplejersker med forskellige kompetencer, kvalifikationer og erfaring.

Onkologisk Sengeafsnit:

- Afsnit under udarbejdelse

Afsnit for Åbne Indlæggelser:

- Afsnit er under udarbejdelse

Stråleterapi:

- Afsnit er under udarbejdelse.


Referencer:

Klik her for at se bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Klik her for at finde studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelse på Sygehus Lillebælt

 


 
 

Siden er sidst opdateret 13-08-2020.

 


 
Sygehus Lillebælt | 

I Onkologisk Afdeling har vi radiografstuderende i praktik i Stråleterapien.

Uddannelsesprogram 3. semester

Uddannelsesmappe

Uddannelsesprogram 6. semester

Uddannelsesmappe
Oplæringsprogram - CT

Referencer:

Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i radiografi

I Onkologisk Afdeling har vi farmaceutstuderende i kandidatuddannelsens del 2.1 og 2.2

Reference

Studieordning for kandidatuddannelsen i farmaci
 


 


 

I Onkologisk Afdeling modtager vi medicinstuderende i praktik.

Reference

Studieordning for kandidatuddannelsen i medicin

APPFWU01V