Skip til primært indhold

Om afdelingen

Her kan du læse om afdelingen Medicinske Sygdomme.

Medicinske Sygdomme havde i 2022 46.000 ambulante besøg og 16.000 ambulante virtuelle kontakter. 

Sengeafdelinger

Der er 3 medicinske sengeafdelinger:

Sengeafdeling A, 22 senge: geriatri og intern medicin
Sengeafdeling B, 18 senge: infektionsmedicin, lungemedicin og intern medicin
Sengeafdeling C, 17 senge: nefrologi og intern medicin

Ambulatorier

Læs mere om ambulatorierne i Medicinske Sygdomme via dette link.

Patienten først

For os er faglighed, umage og humør tre nøgleord, der er fundamentet for at vores afdeling kan medvirke til at sygehusets kerneopgave - patienten først - ikke blot er ord på papir.

Tværfaglighed og et godt arbejdsmiljø

Afdelingens 300 specialister, som omfatter både sygeplejersker, læger, diætister, bioanalytikere, SSA-er, lægesekretærer, HK-ere og AC-ere, sikrer, at denne kerneopgave løses 24/7/365.

Tværfagligheden blandt disse faggrupper, sammenholdt med afdelingens størrelse og bredde med ni specialer - intern medicin, endokrinologi, nefrologi, infektionsmedicin, lungemedicin, gastroenterologi, reumatologi, geriatri og nu også akutmedicin -, er i vores optik en stor fordel og nogle gange forudsætningen for smidige patientforløb, mulighed for udviklingsprojekter og fleksibilitet i hverdagen.

Godt arbejdsmiljø, forskning, struktureret forbedringsarbejde, uddannelse, rekruttering, fastholdelse og tæt samarbejde internt i afdelingen, i sygehuset og med øvrige sektorer, er altafgørende for at kerneopgaven også lykkedes i fremtiden.

Vi ser derfor også disse opgaver som en naturlig del af hverdagen for alle i afdelingen.

APPFWU01V