Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Ortopædkirurgi.

Du kan som praktiserende læge rette henvendelse til vores instruktor i Ortopædkirurgi på tlf. 76 36 30 62. Telefonen er åben døgnet rundt.

Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus, modtager IKKE henvisninger til vurdering og behandling af slidgigt i hofter eller knæ. De skal henvises til Alloplastiksektoren på Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus.

Henvisninger på patienter med lidelser i ryg, nakke, haleben, costa, tennis- og golfalbue vil vi i mange tilfælde returnere, da vi sjældent har et behandlingstilbud. 

Ligeledes returneres henvisninger på patienter med lipomer under 5 cm, der ikke er malignitetssuspekte. De skal henvises til privatpraktiserende speciallæge.

Pr. 1. oktober 2019 flytter knæsektoren på Kolding Sygehus til Vejle Sygehus, hvorfor alle henvisninger vedrørende knælidelser samt idrætstraumatiske skader skal sendes dertil.

Du kan som praktiserende læge rette henvendelse til vores instruktor i Ortopædkirurgi på tlf. 76 36 30 62
Telefonen er åben døgnet rundt.

Børnekirurgi

Sektoren behandler medfødte lidelser som f. eks. klumpfod, hofteskred, rygmarvsbrok og spastisk lammelse. Desuden behandler vi led- og knogleinfektioner og erhvervede lidelser som Calvé Legg Perthes sygdom. Endelig er vi ansvarlig for behandling deformiteter efter knoglebrud, infektioner m.m. Desuden har sektoren landsfunktion for behandlingen af medfødte plexus læsioner (nerveskade på arm ved fødsel), der dog behandles af sektoren på Odense Universitetshospital.

Håndkirurgi

Håndkirurgisk sektor behandler alle håndkirurgiske lidelser, både medfødte, erhvervede samt friske skader og følger til skader. 

Fod-/ankelkirurgi

Fodkirurgisk sektor behandler alle fodkirurgiske lidelser, både medfødte, erhvervede samt friske skader og følger til skader.

Skulder-/albuekirurgi

Patienter med både traumatiske og ikke-traumatiske skulderproblemer - smerter, bevægeindskrænkning og instabilitet, herunder rotatorcufskader. Vi behandler både kirurgisk og konservativt (træning, blokader, vejledning og information)

Traume og skader

Vi modtager de patienter, der indbringes som traumepatienter og de patienter som ankommer akut til sygehuset via Skadestuen.
Brækkede knogler i arme og ben, de tre hyppigste hofte-, håndled og ankelbrud.  Akutte infektioner i led, hud, knogler og muskler.  Endvidere større bløddelsskader, såsom skader på muskler, sener og nerver m.v.

Ledende overlæge Anders Jordy

Anders Jordy

Ledende overlæge

Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus


Oversygeplejerske Heidi Grejsen

Heidi Grejsen

Oversygeplejerske

Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus


Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus

Sygehusvej 24

6000 Kolding 

Tlf. 76 36 34 00

Praksiskonsulenter

Kamilla Rost

Praksiskonsulent


APPFWU01V