Skip til primært indhold

Om Anæstesiologisk Afdeling

Beskrivelse af Anæstesiologisk Afdeling

Afdelingen afdeling, hvor vi prioriterer velorganiserede patientforløb og høj kvalitet i patientbehandlingen.

Vores afdeling har mange berøringsflader i både det akutte og elektive tværorganisatoriske samarbejde. Du skal kunne mediere samarbejde, kommunikation og arbejdsgange internt og mellem afdelingerne. Vi har en åben læringskultur, hvor læring af uventet hjertestop, cases mm. prioriteres højt. Debriefing er et centralt redskab til organisatorisk læring.

Vi har en målsætning om at have veluddannede medarbejdere, og derfor prioriterer vi uddannelse og udvikling af medarbejderne højt. Præ- og postgraduat uddannelse er også en af kerneopgaverne, og gode uddannelsesforløb er en del af rekrutteringsstrategien.

Forskning er et højt prioriteret område, og afdelingen deltager i forskning med andre afdelinger. Vi har en professor, en forskningsansvarlig overlæge og eget forskningsmiljø under opbygning.

Afdelingen består af 5 afsnit:

·       Et stort primært elektivt, men også akut anæstesiafsnit som betjener ortopædkirurgi, organ-, plastik- og mammakirurgi, urologi, øre-næse-hals sygdomme, øjensygddomme og ECT

·       Et selvstændigt opvågningsafsnit med 2 døgnåbne kirurgiske intermediære pladser

·       Et multidisciplinært intensiv afsnit med 6 pladser, og 2 medicinsk intermediære pladser

·       Anæstesi- og opvågningsafsnit i Middelfart, som varetager anæstesi til rygkirurgi og ECT behandling

·       Et Smertecenter i Middelfart med tværfagligt behandlingsteam til patienter med kroniske, non-maligne smerter

Afdelingen forestår cirka 13.000 anæstesier årligt

APPFWU02V