Skip til primært indhold

Forskning og udvikling

Forskningsstrategi for Hjerne- og Nervesygdomme, Sygehus Lillebælt

Fokusområder:

På Hjerne- og Nervesygdomme har vi et ønske om at skabe patientnær forskning, både lokalt i afdelingen, i samarbejde med andre afdelinger, på tværs af sygehuse i regionen og på tværs af regionen og internationalt.
På Sygehus Lillebælt behandler vi primært det folk fejler mest. Inden for neurologien fylder apopleksi, epilepsi og bevægeforstyrrelser meget. Derfor er det også primært det vi skal forske i med særligt fokus på symptomer, komorbiditeter og rehabilitering.
Ligeledes ønsker vi at forske inden for de funktionelle neurologiske lidelser og arvelige neurologiske lidelser.
Metoderne vil spænde vidt; således er målet, at der vil blive udført klassiske kliniske studier, epidemiologiske studier og parakliniske studier.
Det er målet at alle protokoller udgående fra Hjerne- og Nervesygdomme forholder sig til implementering af resultaterne af studierne i daglig klinisk praksis.

Målsætning:

Indenfor de næste fem år er vores mål at publicere i alt 25 artikler, hvor afdelingen er med på affiliationslisten enten primært eller sekundært. Der planlægges at afholde i alt tre ph.d. projekter og en Post Doc ansættelse.
Vi har et mål om at deltage i industrielle studier. Derudover satser vi på at deltage i en årlig kongres med præsentation af egne resultater.

Organisering:

Forskningen i Hjerne- og Nervesygdomme, Sygehus Lillebælt er forankret i Center for Udvikling og Forskning i Hjerne- og Nervesygdomme.

Forskningsleder Henrik Boye Jensen og projektsygeplejerske Kirsten Annette Sørensen er fast tilknyttet centret.

Forskningen koordineres i udvalget bestående af følgende medlemmer:

Projektsygeplejerske Kirsten Annette Sørensen
Kvalitets- og udviklingskoordinator Stephanie Meier
Oversygeplejerske 
Oversygeplejerske Jens Erik Mortensen
Chefsygeplejerske Charlotte Løvgreen Troldborg
Cheflæge Henrik Boye Jensen
Herudover vil skiftende forskere være tilknyttet, typisk i forbindelse med ph.d. projekt eller Post Doc.

 

 

 

APPFWU01V