Skip til primært indhold

Forskning

Forskning er højt prioriteret i Fysio- og Ergoterapi, Kolding Sygehus. Vi arbejder primært med anvendt forskning, som er forskning, der direkte kan anvendes i det kliniske arbejde.

Visionen for forskningen i Fysio- og Ergoterapi, Kolding Sygehus, er at bidrage med evidensbaseret ergoterapeutisk og fysioterapeutisk behandling til gavn for tværfaglige og tværsektorielle patientforløb.

Fysio- og Ergoterapi ønsker at blive anerkendt som en udviklingsorienteret afdeling med et inspirerende lærings- og forskningsmiljø, som understøtter højst mulig patienttilfredshed.

Forsknings- og udviklingsmøde

Fysio- og Ergoterapis ønske om et inspirerende lærings- og forskningsmiljø understøttes af 2 årlige møder, hvor målet er at initiere og støtte op omkring forskning og udvikling.

Deltager er, foruden forskningsmedarbejderne, Chefterapeut  Aswine Franckaert Rasmussen.

Forsknings- og udviklingsmøderne er åbne for alle forsknings- og udviklingsinteresserede.  

Artikler

Artiklen om projektet "Træning for Livet: "Rehabilitation For Life: The Effect On Physical Function of Rehabilitation And Care In Older Adults After Hip Fracture: Study Protocol For a Cluster-Randomised Stepped-Wedge Trial" er skrevet af Jonas Ammundsen Ipsen og Inge Hansen Bruun, Fysio- og Ergoterapi. 

Aktive forskningsprojekter

Et tværfagligt projekt i samarbejde med Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus, der har til hensigt at undersøge effekten af et tværsektorielt sammenhængende rehabiliteringsforløb for patienter med hoftenære lårbensbrud.

Formålet med indførelsen af projektet er at optimere patientforløbet for amputationspatienter, herunder at medvirke til et sammenhængende forløb for patienter og pårørende, tværfagligt som tværsektorielt.

Et tværfagligt projekt i samarbejde med Ortopædkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus  

SENSE-studiet er et landsdækkende lodtrækningsforsøg for patienter med en brækket hofte, nærmere bestemt lårhalsen.

Man vil gerne finde ud af, hvilken form for operationstype, der er den bedste til hoftenære frakturer.

Patienter med et uforskudt lårbenshalsbrud trækker lod mellem en kunstig hofte og skruer, og i projektet blinder man alle for, hvilken operationstype de har fået.

Fysio- og Ergoterapi bidrager med indsamling af data og træning af patienterne, der indgår i SENSE-projektet.

Rapporter

Du kan rekvirere tidligere rapporter ved at kontakte vores sekretærer mellem kl. 8 - 15 alle hverdage på 76 36 28 32. 

Du kan også skrive en mail til os på 

fysio.og.ergoterapi.kolding@rsyd.dk

 • Patient/Borger Tilfredshed – et tværsektorielt genoptræningsforløb, 2018
 • Effekten af en funktionsvurdering på ældres funktionsniveau – 3 måneders opfølgning, 2018
 • Betydningen af ergoterapi og fysioterapi i Akut sengeafsnit - et udviklingsprojekt, 2013
 • Tværsektoriel kvalitet og sammenhæng i genoptræningen af den ældre medicinske patient.
  Projektperiode: Februar 2007 - februar 2009
 • Evaluering af terapeutisk opfølgningstræning i eget hjem til patienter med collum femoris fraktur fra Fredericia Sygehus og Give Sygehus.
  Projektperiode: August 2004-juli 2005. Publiceret december 2006
 • Træning af apopleksipatienter i eget hjem ved udadgående terapeutteam.
  Projektperiode: August 2004 - november 2006.
 • Evaluering af terapeutisk screening af nyindlagte medicinske patienter.
  Projektperiode: September 2003 - maj 2004. Publiceret i marts 2007.
APPFWU01V