Skip til primært indhold

Operationsdagen - skulderkirurgi

Du kan her læse om, hvordan operationsdagen vil forløbe

Når du møder i dagafsnittet bliver du bedt om at tage plads ned ad gangen, hvor du skal vente, indtil du bliver hentet af en sygeplejerske. Sygeplejersken viser dig til rette i omklædningsrummet, hvor du klæder om og tildeles et aflåst skab til opbevaring af dit tøj. Herefter tager du plads i vores hvilestue, hvor du opholder dig både før og efter operationen.

Du kan opleve at andre, som er mødt senere end dig bliver kaldt ind først, da ikke alle skal ind til samme læge/samme speciale. Der vil både være fastende patienter og patienter der må spise afhængigt af, hvor i forløbet de er. Ved modtagelsen gennemgår vi sammen det planlagte forløb, og du snakker med kirurgen og eventuelt narkoselægen.

Ventetiden i hvilestuen kan være af varierende længde, både før og efter operationen, da du skal informeres af flere forskellige fagpersoner.

Du kan forvente, at dagens forløb tager mellem 4-6 timer.

Du vil blive hentet af en sygeplejerske, som følger dig til operationsstuen, hvor du vil blive modtaget af operationsteamet. De vil hjælpe dig til rette på operationslejet, hvor vil få et varmetæppe over dig. Operationsteamet på stuen består typisk af en anæstesisygeplejerske og to operationssygeplejersker, som forbereder dig til operationen, og gør udstyret klar. Kirurgen kommer først på stuen, når operationen påbegyndes.

Når du sidder godt på operationslejet indledes bedøvelsen med, at du får lagt et drop i hånden og får en blodtryksmanchet på armen samt elektroder på brystet. Mens du bliver lagt til at sove vil operationssygeplejerskerne begynde at gøre det udstyr klar, som skal bruges til din operation. Du kan læse mere om bedøvelse i pjecen.

I forbindelse med din operation anlægges lokalbedøvelse/blokade som smertebehandling.

For at undgå for mange smerter de første 10-15 timer efter skulderoperation, vil du få anlagt en nerveblokade (skalenerblokade). Blokaden bliver lagt på operationsstuen, mens du sover. Den bliver anlagt af en anæstesilæge, som vha. ultralydsvejledning sprøjter lokalbedøvelse ind omkring de nerver som går til og fra skulderen. Når nerverne bedøves på denne måde, blokeres alle de smertesignaler, der kommer efter operationen. De motoriske nerver bliver også blokeret, så der må påregnes, at du ikke kan bevæge skulderen, så længe blokaden virker. Der er andre nerver på halsen, som også kan blive påvirket af lokalbedøvelsen, idet de lægger tæt på skuldernerverne. Bedøvelse af disse, kan medføre nedsat følelse på siden af ansigtet, hvor bl.a. øjet kan påvirkes med rødme, og øjenlåget hænger. Du kan opleve hæshed, og en følelse af nedsat evne til at trække vejret ordentligt igennem. Disse bivirkninger forsvinder igen i løbet af dagen.

Idet armen ikke kan kontrolleres pga. blokaden, får du anlagt en slynge, som kan bruges de første døgn. Personalet vil efter operationen være behjælpelige med påklædning. Praktisk tøj er hensigtsmæssigt, det vil sige, at det er nemt at få på.

Operation i skulderen i ren nerveblokade (skalenerblokade)

Skulderblokaden er tilstrækkelig til, at man kan gennemføre en operation, og det behøver ikke nødvendigvis at ske i fuld bedøvelse. Ved samtalen med kirurgen før operationen, vil I sammen vurdere, om skulderoperationen kan foregå i lokalbedøvelse alene. Hvis dette vælges betyder det, at man som udgangspunkt tilstræber, at man er vågen, men der kan altid gives noget beroligende eller noget at sove på undervejs, hvis dette ønskes.

Når indgrebet foretages i ren skalenerblokade, er man hurtigere oppe efter operationen, og vil hurtigere kunne komme hjem. Man skal dog fortsat møde fastende i tilfælde af, at skalenerblokaden ikke slår an, eller der skulle opstå ønske om fuld narkose i stedet for. Under operationen vil det være muligt at følge med på en skærm, og tale med kirurgen undervejs, hvis dette ønskes. Man kan også blot sidde og slappe af og evt. nyde lidt musik, som man selv kan medbringe eller få udleveret her. Der vil hele tiden være en anæstesisygeplejerske ved siden af, som observerer hvordan man har det. Får man undervejs brug for lidt afslappende medicin, vil anæstesisygeplejersken være behjælpelig med dette.

Blokaden anlægges, enten i vores opvågningsstue eller på operationsstuen, siddende i en hvilestol. Der vil først blive anlagt et drop, hvorefter blokaden anlægges. Droppet anlægges så vi har mulighed for at give medicin undervejs. I løbet af 15-20 minutter, vil skulderen og armen langsomt begynde at blive følelsesløs. Herefter placeres armen i en slynge, og når blokaden er slået an, påbegyndes forberedelserne til operationen. 

På operationsstuen afvaskes skulderen sterilt med farvet Klorhexidin, og der opsættes afdækning. Afdækningen placeres, således at skulderen er fri, og resten af kroppen er afdækket.

Efter operationen vil der eventuelt være behov for et kort ophold i opvågningsstuen, hvis der er givet lidt afslappende medicin undervejs.

 

Når operationen er overstået vil du, såfremt du har været i fuld bedøvelse, blive flyttet over i en hvilestol og blive kørt til vores opvågningsafsnit. Har du kun været i lokal bedøvelse følges du af et personale fra operationsstuen til hvilestuen. I opvågningsafsnittet vil du blive observeret af opvågningspersonalet, og du vil blive tilbudt mad og drikke.

Når du er klar efter opvågningen hjælpes du til rette i hvilestuen, hvor du løbende vil blive informeret af de relevante faggrupper som f.eks. sygeplejerske, læge og fysioterapeut.
Der kan være operationer, hvor du har behov for hjælp til omklædning.

Opvågning

Du modtager information fra en sygeplejerske, læge og eventuel fysioterapeut, inden du går hjem.
Informationen omhandler din operation, dit efterforløb, herunder plan for genoptræning, gennemgang af øvelser, eventuelle kontroller, smertestillende medicin, forbinding/plastre og andre relevante forhold.
Du bliver udskrevet, når vi skønner, at du fysisk/psykisk er klar. Du kan forvente at være lidt svimmel og træt, hvis du har været i fuld bedøvelse.

Husk! Du må ikke selv køre bil efter fuld bedøvelse.

Hvis du har spørgsmål til f.eks. forbinding, smerter eller lignende inden for det første døgn efter operationen, kontakt da nærmeste skadestue eller vagtlæge, hvis det er udenfor vores åbningstid.

Aktindsigt

Ønsker du at læse din journal, samles alle fakta om dig og de kontakter du har til sundhedssystemet på www.sundhed.dk - du skal bruge dit NemId kort og adgangskode til at logge ind på sitet

Se film om skulderoperation: Dagens forløb - synstolket version af filmen er undervejs

APPFWU01V