Skip til primært indhold

Uddannelse

Nedenfor ses uddannelsesansvarlig læge og bioanalytiker.

Læger

Klinisk Mikrobiologi i Vejle indgår i speciallægeuddannelse til Klinisk Mikrobiolog i videreuddannelsesregion Syd. I hoveduddannelsen udgør ansættelse på vores afdeling således det 4. og sidste år. Der vil almindeligvis fast være én 4. års HU-læge ansat på afdelingen. Afdelingen har endvidere med intervaller på flere år ansat en læge i introduktionsstilling eller uklassificeret stilling efter gennemført I-stilling i Klinisk Mikrobiologi. Der henvises i øvrigt til Videreuddannelsen Syd, hvor program for hoveduddannelse og introduktionsuddannelse kan findes.

Uddannelsesansvarlig overlæge

Claus Østergaard

Uddannelsesansvarlig overlæge

Klinisk Mikrobiologi


Bioanalytikere

Klinisk Mikrobiologi i Vejle er et klinisk uddannelsessted for bioanalytikeruddannelsen på UC SYD. Afdelingen modtager 2 studerende pr. semester.

Praktikforløbene er fordelt på uddannelsens 7 semestre. Længden og indholdet af praktikopholdet afhænger af det pågældende semester. Bioanalytikerunderviseren på afdelingen varetager planlægningen, tilrettelæggelsen og afviklingen af praktikforløbet.

I praktikperioden vil de studerende ofte deltage i den daglige rutine på laboratoriet for at tilegne sig bioanalytiske færdigheder og kompetencer og blive indført i bioanalytikerkulturen. Det omfatter blandt andet manuelle arbejdsopgaver, apparatur og IT-systemer.

Der vil endvidere være fællesdage og gruppearbejde med studerende og undervisere fra de andre specialer.

Der henvises i øvrigt til bioanalytikeruddannelsen på UC Syds hjemmeside.

UC SYD - Bioanalytiker

Bioanalytikerunderviser

Margrethe Dahl

Bioanalytiker underviser

Klinisk Mikrobiologi


79 40 65 90
APPFWU02V