Skip til primært indhold

Patient i Hæmatologisk Afsnit

Her kan du finde information, der er relevant for dig som er patient i Hæmatologisk Afsnit.

Hæmatologisk afsnit består af et sengeafsnit A110 og et Ambulatorium A640. På Hæmatologisk Afsnit udreder og behandler vi patienter med hæmatologiske lidelser – primært akutte og kroniske leukæmier, lymfomer, myelomatose og MDS.

Information

Hæmatologisk Ambulatorium ligger på 4. sal i Månetårnet. Fra forhallen følger du den blå stribe i gulvet til elevatoren eller trappen.

Hæmatologisk Sengeafsnit ligger på 1. sal i Stjernetårnet. Følg den gule streg i gulvet fra forhallen.

Hvis du ikke har en aftale, anbefaler vi, at du ringer til os, før du møder op.

Information om transport

Du kan læse om transport til og fra sygehuset her.

Spørgsmål om akutte problemstillinger

Ved akut opståede problemstillinger uden for ambulatoriets åbningstid, skal du ringe til Hæmatologisk Sengeafsnit.

Spørgsmål om sygdom og behandling

Hvis du har spørgsmål om sygdom og behandling, skal du ringe til Hæmatologisk Ambulatorium dagligt kl. 8.45 - 16.

Spørgsmål om tider eller transport

Hvis du ønsker at ændre tider, bestille transport eller har spørgsmål om transport, skal du ringe til sekretærerne i Hæmatologisk Ambulatorium sekretærerne dagligt kl. 7.30–15.

Spørgsmål til ledelsen

Her kan du møde ledelsen og finde oplysninger om telefonnummer og mail.

Hvornår er Hæmatologisk Ambulatorium åbent?

  • Tirsdag og torsdag kl. 8-18
  • Mandag, onsdag og fredag kl. 8-16.30

Hvordan er besøgstiderne i Hæmatologisk Sengeafsnit?

Besøgstiden er fleksibel. Dog vil vi bede om, at der ikke er besøg mellem kl. 12.00-14.00 og efter kl. 21.00 af hensyn til patienternes behov for hvile.

Vi anbefaler at alle patienter med en hæmatologisk sygdom får influenzavaccination. Der er dog ingen garanti for at det virker. Du skal i videst mulig omfang have vaccinationerne hos egen læge.

Specielt for patienter i aktiv kemoterapeutisk behandling:

Vaccinationen bør foregå mindst 2 uger før start på kemoterapibehandling eller tidligst 2 uger efter afslutning af en kemoterapiserie.

Hvis du er i aktiv kemoterapibehandling over længere tid, anbefaler vi vaccination i ugen før behandlingen.

Undtaget fra anbefalingen er patienter, der indenfor det sidste år er blevet højdosisbehandlet med autolog eller allogen stamcelletransplantation. Patienter der er højdosisbehandlet kan påbegynde vaccination efter 1 år.

Stuegang

Ved stuegang kommer en læge og sygeplejerske ind og taler med dig. Du bliver evt. undersøgt, og lægen vurderer, om der er noget, der skal ændres i forhold til din behandling eller du er klar til at komme hjem.

Inden lægen og sygeplejersken kommer på stuegang, har de læst din journal og de notater, der er skrevet siden sidste stuegang om, hvordan du har det, og de har set resultaterne, hvis du har fået foretaget nogen undersøgelser.

Der er ikke nødvendigvis stuegang hos dig hver dag. I hverdagene vil der være stuegang inden kl. 15.00. I weekenden er der som udgangspunkt ikke stuegang, men lægen kommer, hvis der er akutte problemer, der ikke kan vente til førstkommende hverdag.

Stuegang kan tage ganske få minutter eller længere tid. Det kommer an på, hvad der er behov for.

Skriv gerne eventuelle spørgsmål ned inden stuegang.

Hvis du ønsker det, må du gerne have en pårørende med til stuegang. Du kan sammen med plejepersonalet aftale et cirka tidspunkt for din stuegang, så din pårørende har mulighed for at deltage

Hæmatologisk Afsnit

Hæmatologisk Ambulatorium

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 63 35

Mere information:
Åbningstider: Kl. 8.00-15.00

Hæmatologisk Sengeafsnit

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 69 48

Mere information:
Der skal være ro på afsnittet fra 12.00-14.00 samt efter kl. 21.00.

APPFWU02V