Skip til primært indhold

Organisation

Vores organisation er bygget op af en ledelsesstruktur med et decentralt råderum og aftalte resultatmål.

Vores organisation

Sygehusets organisation er bygget op om kliniske afdelinger og en afdelingsledelsesstruktur med et decentralt råderum og aftalte resultatmål. Hertil kommer en række centrale service- og stabsfunktioner, der understøtter de kliniske funktioners resultatskabelse.

Organisationsdiagram for Sygehus Lillebælt

Organisationsdiagram (Tilgængeligt alternativ)

Strategi og styring

På Sygehus Lillebælt arbejder vi løbende med aktuelle, strategiske fokuspunkter ud fra elementerne i ledelsesikonet: Patientsikkerhed og patientinddragelse, patienternes akutsygehus, patienternes kræft- og specialistsygehus samt patienternes rygsygehus. Se mere under Sygehus Lillebælts visioner og værdier

Rammen for Sygehus Lillebælts virksomhedsgrundlag sættes i øvrigt af Sundhedsloven samt af Region Syddanmarks gældende planer og styringsmodeller.

APPFWU01V