Skip til primært indhold

Studerende og uddannelsessøgende

Her findes information omkring studerende og uddannelsessøgende i Klinisk Genetik og på Sygehus Lillebælt

Uddannelse

Lægeuddannelse

På Klinisk Genetik varetager vi uddannelse af læger inden for klinisk genetik i form af både:

  • Introduktionsstillinger
  • Hoveduddannelsesstillinger

Vi har 1-2 introduktionsstillinger årligt og 1 hoveduddannelsesstilling hvert andet år.

Introduktionstilling

En introduktionsstilling har en varighed på 1 år.

Der vil være oplæring i analysekendskab og afgivelse af analysesvar i samarbejde med afdelingens øvrige personale.

Klinisk genetik er et speciale i hastig udvikling, hvilket man meget hurtigt vil mærke som ny læge på afdelingen.

Hoveduddannelse

Et hoveduddannelsesforløb varer fire år og rummer altid et forløb af et års varighed på en anden klinisk genetisk afdeling samt et halvt år på en anden relevant klinisk afdeling, for eksempel en børneafdeling.

Således tager det samlet 5 år at blive speciallæge i klinisk genetik.

Den mere kliniske del af specialet rummer den ambulante funktion, hvor patientkontakten finder sted i form af genetisk udredning og rådgivning.

Det er imidlertid vigtigt at være bevidst om, at klinisk genetik også er et laboratoriespeciale, men det er til gengæld denne kobling mellem klinik og laboratorie, der er med til at gøre specialet så spændende.

Vores værdier

Vi prioriterer uddannelsen på afdelingen meget højt og lægger megen vægt på at være en afdeling, hvor det er spændende, lærerigt og sjovt at være. Her er et lavt hierarki med åbne døre og altid kort afstand til hjælp og supervision.

Inspektorordning og dig som yngre læge

Læs mere her:

Kontakt


Vi får ofte besøg af yngre læger, der ønsker at få et indtryk af specialet forud for en eventuel ansøgning til en introduktionsstilling.

For en aftale eller yderligere information om yngre læger i uddannelse i klinisk genetik kan den uddannelsesansvarlige overlæge kontaktes.

Kontaktoplysninger til uddannelsesansvarlig overlæge

Thomas Dyrsø Jensen

Uddannelsesansvarlig overlæge

Klinisk Genetik


79 40 66 68

Bioanalytikeruddannelse

Klinisk Genetik, Sygehus Lillebælt er et klinisk uddannelsessted for bioanalytikeruddannelsen på UC SYD og modtager 2 studerende pr. semester. 

Praktikforløbene er fordelt på uddannelsens 7 semestre og længden samt indhold af praktikopholdet afhænger af det pågældende semester. Bioanalytikerunderviseren på afdelingen varetager planlægningen, tilrettelæggelsen og afviklingen af praktikforløbet.

I praktikperioden vil de studerende ofte deltage i den daglige rutine på laboratoriet, for at tilegne sig bioanalytiske færdigheder og kompetencer samt blive indført i bioanalytikerkulturen. Det omfatter fx manuelle arbejdsopgaver, apparatur og IT-systemer.

Der vil endvidere være fællesdage og gruppearbejde med studerende og undervisere fra de andre specialer.

Kontaktoplysninger til bioanalytikerunderviser

Ann Sofie Frydenlund Graversen

Bioanalytikerunderviser

Klinisk Genetik


79 40 99 76

Vil du vide mere om de forskellige uddannelsesmuligheder på Sygehus Lillebælt kan du læse mere omkring dette på siden Uddannelse

APPFWU01V