Skip til primært indhold

Tilbud til overvægtige

Syddansk Overvægtsinitiativ (SDOI) er for dig, der gerne vil vide, om din overvægt påvirker din krops sundhed.

Syddansk Overvægtsinitiativ har fokus på sundhed, ikke på vægttab. Du får mulighed for at blive undersøgt for blandt andet diabetes, søvnapnø, fedtlever, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol. Vi kan herefter tilbyde dig forskellige tiltag, ud fra hvad der giver mening for din sundhedssituation.

Sådan kommer du i gang

Du skal henvises til Syddansk Overvægtsinitiativ af din læge. 

Din læge kan henvise dig, hvis:

  • Du har et BMI ≥ 30
  • Du er mellem 18 og 60 år
  • Du bor i en af de kommuner, som Sygehus Lillebælt betjener.

Din læge kan henvise dig, uden at du føler dig besværet af et BMI ≥ 30, eller uden at der er mistanke om eventuelle følgesygdomme.

Sådan forløber Syddansk Overvægtsinitiativ

Du kan få en henvisning til Syddansk Overvægtsinitiativ fra enten din egen læge eller fra en sygehusafdeling.

Med dit indkaldelsesbrev modtager du spørgeskemaer, som du skal besvare elektronisk inden undersøgelsesdagen.

På undersøgelsesdagen vil en sygeplejerske tage imod dig og følge dig rundt til de forskellige undersøgelser på sygehuset.

Du får taget blodprøver, lavet forskellige scanninger og undersøgelser. Derudover kan vi vurdere, at du skal have et døgnblodtryksapparat monteret og/eller have udstyr med hjem til at undersøge for søvnapnø. Begge apparater skal afleveres 1-2 dage efter.

Undersøgelsesdagen varer 2-3 timer.

Svardagen ligger 2-3 uger efter undersøgelsesdagen.

På svardagen vil en læge tage imod dig. Lægen gennemgår resultaterne fra undersøgelserne sammen med dig. 

Lægen vil herefter gennemgå de eventuelle muligheder, du har for et videre forløb. Dine muligheder afhænger af resultaterne fra dine undersøgelser. Et videre forløb kan indeholde en henvisning til din egen læge eller øvrige relevante sygehusafdelinger.
Du aftaler det videre forløb i samarbejde med lægen.

Mulighed for at deltage i forskningsprojekt

Når du deltager i Syddansk Overvægtsinitiativ, får du mulighed for at dele dine undersøgelsesresultater med forskere.

Hvis du giver samtykke til, at Sygehus Lillebælt må bruge resultaterne fra dine undersøgelser, vil resultaterne blive brugt til forskning i overvægt og fedme, herunder årsager til overvægt, vægtreducerende tiltag, overvægtsrelaterede sygdomme og konsekvenser af overvægt.

Du er selvfølgelig sikret samme muligheder i tilbuddet Syddansk Overvægtsinitiativ, uanset om du ønsker at deltage i forskning eller ej.

APPFWU02V