Skip til primært indhold

Oversigtskort Kolding Sygehus

Hvis du har brug for hjælp med at finde rundt på Kolding Sygehus, så kan du finde oversigtskort og information over bygninger her.

Oversigtskort for Kolding Sygehus

Oversigt over bygningen

Dagkirurgi
Kirurgisk Ambulatorium
      - Karkirurgisk ambulatorium
      - Organkirurgisk ambulatorium
      - Ortopædkirurgisk ambulatorium
      - Tilsyn til bedøvelse
Fysio- og Ergoterapi
Den Regionale Specialtandlæge
Jordemoderkonsultation
Graviditet Ambulatorium
Familieambulatorium

Skadestue/Lægevagt

A Hjerne- og Nervesygdomme Ambulatorium
B Blodprøver og EKG
C Medicinsk Ambulatorium
      - Diabetes og Hormonsygdomme
      - Scanning for knogleskørhed
D Hovedindgang, Reception, Butik og Café
E Rygcenter Syddanmark Ambulatorium
F Daghospital
H Akutafdelingen
I  Kvindesygdomme og Barsel Senge
   Graviditet Senge
   Akut ambulatorium for gravide
J Fødeafsnit
K Storken
L Børne- og Unge Senge
   Børne- og Ungemodtagelsen

O Kvindesygdomme Ambulatorium
    Graviditet Ambulatorium
    Medicinsk Ambulatorium

  • Gigtsygdomme
  • Mave- Tarmsygdomme
  • Nyresygdomme
  • Ældresygdomme
  • Infektionssygdomme

R Dialysen
T Røntgen og Scanning
X Intensiv
Z Neonatal
Æ Korttids- og Opvågningsafsnit
Ø Børne- og Ungeambulatorium
    Blodprøver børn og unge

9 Ortopædkirurgi Senge
8 Karkirurgi Senge
   Organkirurgi Senge
7 Hjerne- og Nervesygdomme Senge
   Medicinske Senge B
6 Medicinske Senge A og C
5 Hjertesygdomme Senge
   Hjertesygdomme Ambulatorium 5
4 Hjertesygdomme Ambulatorium 4

APPFWU01V