Skip til primært indhold

Oversigtskort Kolding Sygehus

Hvis du har brug for hjælp med at finde rundt på Kolding Sygehus, så kan du finde oversigtskort og information over bygninger her.

Oversigtskort for Kolding Sygehus

Oversigt over bygningen

 • Dagkirurgi
 • Kirurgisk Ambulatorium
 • Karkirurgisk ambulatorium
 • Organkirurgisk ambulatorium
 • Ortopædkirurgisk ambulatorium
 • Fysio- og Ergoterapi
 • Tilsyn til bedøvelse
 • Den Regionale Tandpleje
 • Skadestue/lægevagt

Indgang

A Hjerne- og Nervesygdomme ambulatorium
B Blodprøver og EKG
C Medicinsk ambulatorium

 • Diabetes og hormonsygdomme
 • Scanning for knogleskørhed

D Hovedindgang, reception, butik og café
E Hjertesygdomme senge
F Lungesygdomme, Medicinsk ambulatorium
G Hjertesygdomme ambulatorium
H Akutafdelingen
I Barsel og graviditet senge
Akutambulatorium for gravide
J Fødeafsnit
K Storken
L Børne- og Unge Senge
   Børne- og ungemodtagelsen

Indgang

O Kvindesygdomme og graviditet ambulatorium
    Medicinsk ambulatorium

 • Gigtsygdomme
 • Infektionssygdomme
 • Nyresygdomme
 • Ældresygdomme

R Dialysen
T Røntgen og Scanning
X Intensiv
Z Neonatal
Æ Korttids- og opvågningsafsnit
Ø Børne- og ungeambulatorium

Indgang

9 Karkirurgiske senge
   Organkirurgi og Kvindesygdomme senge
8 Ortopædkirurgiske senge
7 Hjerne- og Nervesygdomme senge
   Medicinske senge B
6 Medicinske senge A og C
5 Daghospital
   Mave- Tarmsygdomme, Medicinsk ambulatorium

APPFWU01V