Skip til primært indhold

Oversigtskort Kolding Sygehus

Hvis du har brug for hjælp med at finde rundt på Kolding Sygehus, så kan du finde oversigtskort og information over bygninger her.

Oversigtskort for Kolding Sygehus

Oversigt over bygningen

Dagkirurgi
Kirurgisk Ambulatorium

 • Karkirurgisk ambulatorium
 • Organkirurgisk ambulatorium
 • Ortopædkirurgisk ambulatorium
 • Tilsyn til bedøvelse

Fysio- og Ergoterapi
Den Regionale Specialtandlæge

Skadestue/Lægevagt

Indgang

A Hjerne- og Nervesygdomme Ambulatorium
B Blodprøver og EKG
C Medicinsk Ambulatorium

 • Diabetes og Hormonsygdomme
 • Scanning for knogleskørhed

D Hovedindgang, Reception, Butik og Café
F Daghospital
G Hjertesygdomme Ambulatorium
H Akutafdelingen
I  Kvindesygdomme og Barsel Senge
   Graviditet Senge
   Akut ambulatorium for gravide
J Fødeafsnit
K Storken
L Børne- og Unge Senge
   Børne- og Ungemodtagelsen

Indgang

O Kvindesygdomme Ambulatorium
    Graviditet Ambulatorium
    Medicinsk Ambulatorium

 • Gigtsygdomme
 • Mave- Tarmsygdomme
 • Nyresygdomme
 • Ældresygdomme
 • Infektionssygdomme

R Dialysen
T Røntgen og Scanning
X Intensiv
Z Neonatal
Æ Korttids- og Opvågningsafsnit
Ø Børne- og Ungeambulatorium
    Blodprøver børn og unge

Indgang

9 Karkirurgi Senge
   Organkirurgi Senge
8 Ortopædkirurgi Senge
7 Hjerne- og Nervesygdomme Senge
   Medicinske Senge B
6 Medicinske Senge A og C
5 Hjertesygdomme Senge

APPFWU01V