Skip til primært indhold

Klinisk uddannelse til jordemoder

Beskrivelse af den kliniske uddannelse til jordemoder

Kolding Sygehus modtager studerende fra jordemoderuddannelsen på UC SYD i Esbjerg.
Jordemoderuddannelsen har en fordeling på 50% teoretisk uddannelse, der foregår i Esbjerg og 50 % klinisk uddannelse, der foregår på sygehusene og jordemodercentrene i Region Syddanmark og på Vestsjælland.

Uddannelsen er opbygget af syv semestre, der hver især varer 21 uger. Hvert år er der tre ferier i uddannelsen i uge 5, i ugerne 27-34 samt i uge 52.
Hvert semester afsluttes med en intern prøve, som enten afholdes på uddannelsen eller i klinikken.
I klinikken afholder vi prøver i 2., 4. og 6. semester.


7. semester indeholder en valgfri del af en varighed på 3 kliniske uger, hvor den studerende selv vælge sit fokusområde. Vi har også studerende i valgfri del.
Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt og en mundtlig eksamen, der foregår på UC SYD.


Kolding Sygehus modtager 6 jordemoderstuderende pr. semester to gange om året, i februar og august på 3 semestre, dvs. der er i alt 18 jordemoderstuderende i klinisk uddannelse pr. semester.


2. semester har fokus på den ukomplicerede graviditet, fødsel og barselsperiode.
Der er kliniske praktikperioder i jordemoderkonsultationen, fødeafsnittet og barselsklinikken.


4. semester har fokus syge nyfødte og deres mødre.
Semestret har også fokus på både ukompliceret og kompliceret graviditet og fødsel samt på gynækologiske sygdomme.
Der er kliniske praktikperioder på neonatalafsnit, gynækologisk afsnit, barselsafsnit, fødeafsnit og i jordemoderkonsultationen.


6. semester har fokus på egen handlekompetence og samarbejde om ukompliceret og kompliceret graviditet, fødsel og barsel.

Der er kliniske praktikperioder på fødeafsnittet, jordemoderkonsultationen og svangreafsnittet.

Studiemiljø

Vi ønsker at skabe et godt studiemiljø for de studerende med følgende tiltag:

 • Studiehåndbøger for de forskellige semestre
 • Fælles studiedage for de enkelte semestre, men også på tværs af semestre
 • Godt tværfagligt samarbejde mellem hele afdelingens personale
 • Sammenhæng mellem semestrenes læringsudbytte og den kliniske uddannelse
 • Kompetente vejledere i den kliniske uddannelse
 • Studietiden er 37 timer, hvoraf de 30 timer skal være med brugerkontakt
 • Studietiden fordeles med forskellige typer af vagter, dag-, aften-, nattevagter på alle dage også i weekenden
 • Gode muligheder for at give de studerende en varieret og nuanceret klinisk uddannelse i alle aspekter af den obstetriske virkelighed
 • Mulighed for udveksling mellem forskellige arbejdsområder indenfor graviditet, fødsel og barsel
 • To uddannelsesansvarlige jordemødre der sikrer, at der er sammenhæng mellem den teoretiske og kliniske uddannelse. De planlægger de kliniske forløb for den enkelte studerende og er med til at sikre, at de studerende har pædagogisk backup i deres kliniske uddannelse.
 • De uddannelsesansvarlige jordemødre udarbejder, tilrettelægger og afholder eksamen i samarbejde med repræsentanter fra den teoretiske del af uddannelsen.
   

Der er 2 vagtværelser er til rådighed og deling mellem de jordemoderstuderende i forbindelse med deres skiftende vagter.

APPFWU01V