Skip til primært indhold

Genetiske analyser

Rekvirering af genetiske analyser

Laboratoriet er akkrediteret indenfor området Medicinsk undersøgelse efter DS/EN ISO 15 189.

DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) Nr. 765/2008.
DANAK er omfattet af de multilaterale aftaler for medicinsk undersøgelse i European co-operation for Accreditation (EA) og i International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) baseret på peer-evaluering. Dette indebærer, at akkrediterede rapporter udstedt af virksomheder akkrediteret af DANAK anerkendes på tværs af landegrænser af medlemmer i EA og ILAC på linje med rapporter udstedt af disse medlemmers akkrediterede virksomheder.
Anvendelse af akkrediteringsmærket på rapporter og certifikater eller henvisning til akkreditering, er dokumentation for, at ydelsen er udført som en akkrediteret ydelse under virksomhedens DANAK-akkreditering.

Resultatet af genetiske analyser registreres i Dansk Cytogenetisk Centralregister af hensyn til kvalitetssikring og udvikling. Vi anmoder om at den rekvirerende læge oplyser patienten om dette i henhold til persondatalovens bestemmelse om oplysningspligt

Patienten eller patientens forældre bør være orienteret om, at resultatet af genetiske undersøgelser kan have betydning for både patienten og patientens slægtninge

APPFWU01V