Skip til primært indhold

Fagfolk

Her finder du informationer om Børne- og Ungeafdelingen, som er relevante for fagfolk.

På Børne- og Ungeafdelingen undersøger og behandler vi børn og unge i alderen 0-18 år.

Vi ser børn og unge med akutte og kroniske samt medicinske og kirurgiske problemstillinger. 

Afdelingen har regionsfunktion i neonatologi, gastroenterologi og funktionelle lidelser. Derudover indlægges især børn med infektioner.

Afdelingen har ambulant aktivitet indenfor diabetes, endokrinologi, gastroenterologi, nefrologi, neurologi, samt astma og allergologi.

Kirurgiske problemstillinger varetages i samarbejde med relevante kirurgiske afsnit.

I afdelingen kan barnet og den unge møde læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, lægesekretærer, laboranter, diætister, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, psykologer, pædagoger og skolelærer.

Afdelingen består af Børne- og Ungeambulatoriet, Børne- og Ungemodtagelsesafsnit, Børne- og Unge sengeafsnit og Neonatalafsnit.

Børne- og Ungeambulatoriet

I ambulatoriet kommer børn og unge, som skal undersøges og måske behandles for en kronisk lidelse eller sygdom. Det er egen læge eller en af afdelingens læger som henviser til ambulatoriet. Nogle børn og unge kommer i ambulatoriet få gange, andre børn og unge følges i ambulatoriet i mange år.

Børne- og unge modtagelsesafsnit

I modtagelsesafsnittet kommer børn og unge som har akutte problemstillinger der kræver ekstra undersøgelser og måske behandling. Det er egen læge, vagtlæge eller alarmcentralen som henviser til modtagelsesafsnittet. Nogle børn og unge er i modtagelsesafsnittet i kort tid, og andre over flere timer, hvorefter de enten kommer hjem, indlægges eller viderehenvises. 

Børne- og unge sengeafsnit

I sengeafsnittet indlægges børn og unge som er akut eller kroniske syg og har brug for ekstra undersøgelser eller behandlinger. Varigheden af indlæggelsen afhænger af problemstillingen. Børn og unge kan blive sammen med sine forældre eller anden voksen pårørende under indlæggelsen.

Neonatalafsnit

I neonatalafsnitttet indlægges det nyfødte barn som har brug for ekstra undersøgelser eller behandling efter fødslen. Hvor lang tid barnet er indlagt afhænger af problemstillingen.

Thomas Houmann Petersen

Cheflæge

Børne- og Ungeafdelingen


Sikker e-mail, Børne- og Ungeafdelingen, Kolding

Marianne Toft Madsen

Chefsygeplejerske

Børne- og Ungeafdelingen


Sikker e-mail, Børne- og Ungeafdelingen, Kolding
APPFWU02V