Skip til primært indhold

Det kliniske uddannelsesforløb

Der er tilrettelagt undervisnings- og refleksionstid for de studerende på Organ-og plastikkirurgisk Afdeling.

Alle studerende tilknyttes en bestemt gruppe i afdelingen (afdelingerne er inddelt i 2-3 grupper). I denne gruppe er den studerende tilknyttet 1-2 vejledere, hvoraf den ene har en klinisk vejlederuddannelse. Der er to praktik- og uddannelsesansvarlig i sengeafsnit A260, som varetager det overordnede ansvar for planlægningen af den studerendes kliniske forløb.

Den studerende planlægger i samarbejde med sin kliniske vejleder det kliniske kursus og den individuelle studieplan med udgangspunkt i arbejdsplanen, og studieordningen på Sygeplejeuddannelsen i Vejle www.ucl.dk

Det er obligatorisk, at den studerende minimum deltager 30 timer ugentlig i afdelingens arbejde, herunder deltager i enkelte vagter. Derudover må den studerende forvente at bruge studietid på de studieaktiviteter, som er relevante for det kliniske kursus.

APPFWU02V