Skip til primært indhold

Hoveduddannelsesstilling i almen medicin

Her kan du læse om at have Hoveduddannelsesstilling i almen medicin på Intern Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus.

Intern Medicinsk Afdeling udgør første del af dit sygehusophold.

Information

Afhængig af om du tidligere har været tilknyttet afdelingen, sygehuset eller specialet vil de første 1-7 hverdage være afsat til introduktion. Programmet får du sendt forud for ansættelsesstart.

Her kan du læse: Introduktion i Sygehus Lillebælt

Her kan du læse: Introduktion til Medicinsk Afdeling

Afdelingen har fælles vagt med kardiologisk afdelingen.

Som udgangspunkt vil du være forvagt under hele din ansættelse.

Læs mere om vagtlag på Medicinsk Afdeling i Vejle.

Forud for din opstart i afdelingen vil du modtage en mail omkring dine ønsker for specialetilknytning. Du har således mulighed for at få indflydelse på hvorledes dit forløb sammensættes ud fra ønsker og tidligere erfaringer. Vi forventer at du har kendskab til indholdet af kvalifikationskort 2 fra Dansk Selskab for Almen Medicin, således at din sammensætning afspejler mulighed for at få opfyldt kvalifikationskravene.

Typisk tilknyttes uddannelseslægen alle specialerne (fraset hæmatologi) repræsenteret på afdelingen incl. Diagnostisk Center. Dette sikre kendskab inden for alle specialerne, men medfører også en del skift uden fordybelse. Da man som almen mediciner ikke skal have specialistviden inden for et intern medicinsk speciale, foretrækker de fleste de mange skift og opnår dermed kendskab til gastromedicin, lungemedicin, reumatologi, endokrinologi og Diagnostisk Center.

Hvis man aldrig har været på en Intern Medicinsk Afdeling tidligere, kan et forløb fx se således ud:

  • 2-3 måneder: Lungemedicin
  • 2 måneder: Gastroenterologi
  • 2 måneder: Reumatologi
  • 1-2 måneder: Endokrinologi
  • 1 måned: Diagnostisk Center

Såfremt man tidligere har været ansat på en Intern Medicinsk Afdeling, vil man have mulighed for 2 måneders tilknytning til hæmatologisk afdeling på bekostning af nogle af de andre specialer.

Fordelingen mellem ambulatoriearbejde og stuegang fastsættes af de enkelte specialer.

Ved stuegang har du ansvaret for en gruppe på 5-7 patienter. Det vil altid være muligt at konferere patientbehandling med en mere erfaren kollega.

I ambulatoriet vil du typisk have et parallelspor med en speciallæge eller 1. reservelæge, hvilket giver god mulighed for supervision.

Man introduceres til de enkelte arbejdsgange ved hvert specialeskift.

I Medicinsk Afdeling vægter vi undervisning højt.

Der er morgenundervisning mandag til torsdag. Plan for morgenundervisning sammensættes af den uddannelseskoordinerende yngre læge.

Som uddannelseslæge vil du blive tildelt enkelte dage, hvor du er ansvarlig for morgenundervisningen.

Læs mere om undervisning i afdelingen.

Du får tildelt en hovedvejleder under ansættelsen. Hovedvejlederen vil enten være speciallæge eller 5. års hoveduddannelseslæge i intern medicin. Datoerne for uddannelsessamtalerne aftaler du med din hovedvejleder.

Introduktionssamtalen skal finde sted inden for de første 2-3 uger. Der aftales løbende samtaler, typisk med 1-2 måneders intervaller. Midtvejssamtalen afholdes med den uddannelsesansvarlige overlæge, hvor også 360 grader evaluering bliver gennemgået. Resume af vejledersamtalerne udarbejdes af den uddannelsessøgende.

Sammen med din vejleder skal du lave en uddannelsesplan i løbet af den første måned.

Planen skal være med til at sikre progression i dit uddannelsesforløbet ud fra dine forudsætninger og muligheder. Uddannelsesplanen kan revideres ved de efterfølgende vejledersamtaler.

Obligatoriske kurser jf. målbeskrivelsen

  • Obligatoriske Sygehus Lillebælt kurser i fx ”Hjertestop” og diverse E-learning, som afdelingen tilmelder.
  • Månedlige netværkseftermiddage sammen med de øvrige læger i almen medicinsk hoveduddannelsesforløb på Sygehuset Lillebælt og Psykiatrisk Afdeling med fokus på emner og undervisning for kommende almen medicinere.
  • Fokuseret ophold på Center for Funktionelle Lidelser tilbydes.
  • Øvrig kursus aktivitet bevilges som udgangspunkt ikke, da unødig kursus aktivitet fjerner fokus fra værdigfuld intern medicinsk læring, som ikke tilbydes igen senere i uddannelsesforløbet.

Du er berettiget til 8 returdage og 1 temadag under dit ophold på Intern Medicinsk Afdeling.

Såfremt du har søgt om merit for 3 måneder, tildeles du kun 5-6 returdage og eventuelt 1 temadag.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at afholde returdage de første 14 dage af opholdet, da disse skal bruges til introduktion og indlæring af arbejdsgangene på afdelingen.

Du skal selv planlægge dine returdage sammen med din tutorlæge i almen praksis og give skemalæggeren besked inden deadline for ønsket til vagtplan. Som udgangspunkt kan man ikke planlægge med mere end 1 returdag per måned.

Som en del af opholdet i Medicinsk Afdeling ønsker vi, at alle læger stifter bekendtskab med forbedringsarbejdet. Det sker konkret ved, at arbejde med eget forbedringsprojekt.

I forbindelse med forbedringsprojektet, arbejder du systematisk med en problemstilling, som du har undret dig over i din hverdag.

Der foreligger generelt en god forskningskultur på afdelingen. Tag fat i din hovedvejleder eller en af de forskningsansvarlige ved ønske om større eller mindre lægevidenskabelige forskningsprojekter.

APPFWU02V