Skip til primært indhold

Hoveduddannelsesstilling i almen medicin

Her kan du læse om Hoveduddannelsesstilling i almen medicin

På siden har vi samlet lidt nyttig info til dig, der skal være i Hoveduddannelsesstilling i almen medicin i Medicinsk Afdeling.

Information

Afhængig af om du tidligere har været tilknyttet afdelingen, sygehuset eller specialet vil de første 1-7 hverdage være afsat til introduktion. Programmet får du sendt forud for ansættelsesstart.

Her kan du læse: Introduktion i Sygehus Lillebælt

Som udgangspunkt deltager du i fælles forvagt med læger fra Hjertemedicinsk Afdeling. Derudover deltager du også i 11-18 vagten.

Læs mere om vagtlaget her.

Du vil skiftevis blive tilknyttet de enkelte subspecialer i afdelingen;

  • Gastroenterologi (1-2 måneder)
  • Lungemedicin (2-3 måneder)
  • Reumatologi (1-2 måneder)
  • Endokrinologi (1 måned)
  • Diagnostisk center (en måned).

Ved stuegang har du ansvar for en gruppe på 5-7 patienter. Som udgangspunkt har du et parallelspor med en speciallæge eller erfaren 1. reservelæge, hvilket giver god mulighed for supervision.
Antallet af ambulatoriedage vil veksle fra subspeciale til subspeciale. Du bliver introduceret til de enkelte arbejdsgange, når du er ansat.

I Medicinsk Afdeling vægter vi undervisning højt.

Der er morgenundervisning mandag til torsdag. Plan for morgenundervisning sammensættes af den uddannelseskoordinerende yngre læge. Emnet er frit.

Læs mere om undervisning i afdelingen her.

Du får en hovedvejleder under ansættelsen. Hovedvejlederen vil være speciallæge. Datoerne for uddannelsessamtalerne aftaler du med din hovedvejleder.

Introduktionssamtalen skal finde sted inden for de første 2-3 uger. Der aftales løbende samtaler, typisk med 1-2 måneders intervaller. Midtvejssamtalen afholdes med den uddannelsesansvarlige overlæge, hvor også 360 grader evaluering bliver gennemgået. Resume af vejledersamtalerne udarbejdes af den uddannelsessøgende.

Du skal selv lave uddannelsesplanen i forbindelse med introduktionssamtalen. Planen skal være med til at sikre progression i uddannelsesforløbet.

Kurser

Som Hu læge er der mulighed for flere kurser:

  • Obligatoriske kurser jf. målbeskrivelsen.
  • Obligatoriske Sygehus Lillebælt kurser i ”Hjertestop” og diverse E-lærings programmer, som du bliver meldt til automatisk.
  • Ansøgning om støtte til anden relevant kursusdeltagelse sker ved kontakt til afdelingsledelsen.

Returdage

Under en fuldtidsansættelse på 9 måneder, er du berettiget til 8 returdage og 1 temadag. Det er som udgangspunkt ikke muligt at afholde returdage de første 14 dage af opholdet, da disse skal bruges til introduktion og indlæring af arbejdsgangene på afdelingen.
Returdagene skal den uddannelsessøgende selv planlægge og give skemalæggeren og praksis besked inden deadline for ønsker til vagtplan. Man kan afholde 1 – 2 returdage på en måned.

Som en del af opholdet i Medicinsk Afdeling ønsker vi, at alle læger stifter bekendtskab med forbedringsarbejdet. Det sker konkret ved, at arbejde med eget forbedringsprojekt.

I forbindelse med forbedringsprojektet, arbejder du systematisk med en problemstilling, som du har undret dig over i din hverdag.

Flere phD-projekter er udgået fra afdelingen. Tag fat i din hovedvejleder eller en af de forskningsansvarlige ved ønske om større eller mindre lægevidenskabelige forskningsprojekter.

APPFWU02V