Skip til primært indhold

Sygehus Lillebælt i tal

Nøgletal for organisationen.

Årlig omsætning i 2022

 • 3,757 mia. kr.

Indlagte patienter i 2021

 • 60.400 afdelingsindlæggelser
 • 48.400 sygehusindlæggelser
 • 2,7 liggedage
 • 133 indlæggelser pr. dag.

Ambulante besøg i 2021

 • 516.100 besøg (ekskl. røntgenbesøg)
 • 2.064 patienter dagligt.

Sengepladser i 2021

 • 564 normerede senge.

Personale (pr. 31.12.2021)

 • 4.873 fuldtidsstillinger
 • 5.411 medarbejdere
 • 800 læger - heraf 273 overlæger (fuldtidsstillinger)
 • 2.181 plejepersonaler i alt, heraf 1.756 sygeplejersker og 259 social- og sundhedsassistenter (fuldtidsstillinger)
 • 309 bioanalytikere (fuldtidsstillinger).

Afdelinger i 2021

 • 17 kliniske afdelinger
 • 8 kliniske serviceafdelinger
 • 5 ikke-kliniske områder
 • 1 samlet laboratoriecenter med 4 specialer.

Forskning i 2021

 • 16 professorer
 • 23 kliniske lektorer
 • 53 ph.d.-studerende.
APPFWU02V