Skip til primært indhold

Sygehus Lillebælt i tal

Nøgletal for organisationen.

Årlig omsætning i 2023

 • 3,830 mia. kr.

Indlagte patienter i 2023

 • 55.840 afdelingsindlæggelser
 • 44.770 sygehusindlæggelser
 • 2,7 liggedage
 • 123 indlæggelser pr. dag

Ambulante besøg i 2023

 • 553.900 besøg (ekskl. røntgenbesøg)
 • 144.900 telemedicinske konsultationer
 • 2.215 patienter dagligt

Sengepladser i 2023

 • 549 normerede senge

Personale (pr. 31.12.2023)

 • 5.002 fuldtidsstillinger
 • 5.561 medarbejdere
 • 953 læger - heraf 286 overlæger (fuldtidsstillinger)
 • 2.154 plejepersonaler i alt, heraf 1.790 sygeplejersker og 191 social- og sundhedsassistenter (fuldtidsstillinger)
 • 254 bioanalytikere (fuldtidsstillinger)

Afdelinger i 2023

 • 17 kliniske afdelinger
 • 8 kliniske serviceafdelinger
 • 5 ikke-kliniske områder
 • 1 samlet laboratoriecenter med 4 specialer

Forskning i 2023

 • 20 professorer
 • 30 kliniske lektorer
 • 55 ph.d.-studerende
APPFWU02V