Skip til primært indhold

Sygehus Lillebælt i tal

Nøgletal for organisationen.

Årlig omsætning i 2020

 • 3,4 mia. kr.

Indlagte patienter i 2020

 • 60.919 afdelingsindlæggelser
 • 48.400 sygehusindlæggelser
 • 2,9 liggedage
 • 132 indlæggelser pr. dag.

Ambulante besøg i 2020

 • 516.500 besøg (ekskl. røntgenbesøg)
 • 2.064 patienter dagligt.

Sengepladser i 2020

 • 568 normerede senge.

Personale i 2019

 • 4.550 fuldtidsstillinger
 • 5.040 medarbejdere
 • 768 læger - heraf 270 overlæger (fuldtidsstillinger)
 • 2.075 plejepersonaler i alt, heraf 1.763 sygeplejersker og 156 social- og sundhedsassistenter (fuldtidsstillinger)
 • 273 bioanalytikere (fuldtidsstillinger).

Afdelinger i 2020

 • 17 kliniske afdelinger
 • 8 kliniske serviceafdelinger
 • 5 ikke-kliniske områder
 • 1 samlet laboratoriecenter med 4 specialer.

Forskning i 2020

 • 16 professorer
 • 23 kliniske lektorer
 • 53 ph.d.-studerende.
APPFWU01V