Skip til primært indhold

Nervefysiologiske undersøgelser

Herunder fremgår undersøgelser der foretages i nervefysiologisk ambulatorium

Neurofysiologi beskæftiger sig med nervesystemets fysiologi og gør brug af forskellige elektriske målemetoder til at afklare og diagnosticere sygdomme eller skader i nerver, muskler, rygmarv eller hjerne

Neurofysiologiske undersøgelser:

EEG er en forkortelse af elektroencephalografi, dvs. en måling af hjernes elektriske impulser. Formålet med en EEG-undersøgelse er, at undersøge signaler fra hjernen. Undersøgelsen benyttes som regel ved mistanke om epilepsi.

Du ligger ned under undersøgelsen. På hovedet placerer vi små elektroder med creme og der bliver i de fleste tilfælde også placeret 2 elektroder på brystet til at måle hjertefrekvensen. Elektroderne opfanger de svage elektriske impulser i hjernen. Impulserne ledes gennem ledninger til en computer, hvor de efterfølgende bliver analyseret.

Mens der måles, skal du være afslappet og ligge med lukkede øjne. I mange tilfælde vil vi bede dig om, at hyperventilere (trække vejret kraftigt i 3 minutter) og vi vil stimulere dit syn med en lampe som blinker med skiftende hyppighed.

Selve undersøgelsen er ufarlig og smertefri og varigheden af undersøgelsen er ca. 1 time.

Læs mere om EEG undersøgelser på Sundhed.dk

ENG er en forkortelse af elektroneurografi. Det er en undersøgelse, der måler nervefunktioneni arme og ben. Formålet med ENG-undersøgelsen kan være at påvise forandringer i nervefunktionen og derved bidrage til, at stille en diagnose.

Undersøgelsen indledes med, at du får klæbet elektroder fast på huden forskellige steder på arme og/eller ben. Derefter stimuleres nerven med elektriske impulser, der kan mærkes og kan give en mindre grad af ubehag.

Impulserne er ufarlige og giver ingen gener efterfølgende.

Undersøgelsen varer fra 30 minutter til 1 time alt efter hvor mange nerver, du skal have undersøgt.

Læs mere om ENG undersøgelser på Sundhed.dk

EMG er en forkortelse af elektromyografi. Det er en undersøgelse af musklernes elektriske aktivitet.

Formålet med EMG-undersøgelsen kan være at diagnosticere sygdomsprocesser i selve musklen eller

Undersøgelsen foretages af en læge. En nål eller klæbeelektrode placeres forskellige steder i/på musklen og den aktivitet der fremkommer under aktiveringen af musklen registreres og analyseres.

Undersøgelsen kan være forbundet med beskedne smerter pga. stikket gennem huden og de små strømstød. Der kan i nogle tilfælde være let ømhed i 1-2 dage hvis der er anvendt nåle.

Varigheden af undersøgelsen varierer fra 0,5 time til 3 timer, afhængig af antallet af muskler der skal undersøges.

Ved en Duplex-undersøgelse måles blodets strømningshastighed i blodkarrene på halsen. Det gøres ved hjælp af et Duplex-apparat med ultralydsteknik. Under undersøgelsen ligger man ned på et leje. Ultralydshovedet bevæges op og ned på begge sider af halsen.

Varighed af undersøgelsen er ca. 20-30 minutter.

Kontaktperson Nervefysiologiske undersøgelser

Kaja Stange Skov

Leder for Neurofysiologien

Hjerne- og Nervesygdomme nervefysiologisk ambulatorium


APPFWU01V