Skip til primært indhold

Boligudlejning

Sygehus Lillebælt tilbyder 2-, 3-, 4-, 5- og 6-værelses lægeboliger samt mindre lejeboliger og værelser i Kolding, Vejle og Middelfart.

Lægebolig i Vejle

Lægebolig i Grønnegade i Vejle, tæt ved Vejle Sygehus og banegården.

Lægebolig i Vejle

Hyggelig lægebolig i Grønnegade, Vejle

Lægebolig ved Kolding Sygehus

Lægebolig i gåafstand til Kolding Sygehus

Køkken i lægebolig ved Kolding Sygehus

Køkken i lægebolig ved Kolding Sygehus

Lægeboliger i Sygehus Lillebælt


Boligerne i Kolding er alle lejligheder med overdækket altan, beliggende tæt på Kolding Sygehus og indkøbsmuligheder. Der er ikke langt til bycentrum, skov, strand og Koldinghus. Boligerne har egen parkeringsplads ved siden af bygningen, og en lille legeplads til børnene.

Alle boliger har fri adgang til vaskekælder med vaskemaskine, tørretumbler, tørrerum samt kælderrum.

Lægeboligerne i Vejle er lejligheder, der ligger i Grønnegade og Skovgade.

Grønnegade er en sidegade til Strøget i Vejle, og derfor meget centralt beliggende i forhold til indkøbsmuligheder.
Der er 18 tilhørende parkeringspladser, som lejerne frit kan benytte, såfremt der er plads.
Alle boliger har egen vaskemaskine, tørretumbler, kælderrum og en lille altan.

Skovgade ligger lige ved siden af Vejle Sygehus og tæt på centrum. Man kan leje en parkeringsplads foran bygningen ved henvendelse til Vejle Kommune.
Der er adgang til vaskekælder med vaskemaskine, tørretumbler og tørrerum.
Kort afstand til strand, skov og den lokale dyrepark.

Boligerne i Middelfart er fritliggende parcelhuse  med tilhørende have, som lejerne selv skal passe. Alle husene ligger tæt ved Middelfart Sygehus.
Der er parkering foran husene, og der er ikke langt til strøget og havneområdet.

Lægeboliger til uddannelsessøgende læger

Uddannelsessøgende læger, som er ansat efter Yngre Lægers overenskomst §4, stk. 1 eller stk. 2. er berettiget til at leje en lægebolig.
Afdelingslæger er ikke omfattet.

Hvis du ønsker lægebolig i forbindelse med præklinisk ophold, skal du kontakte Boligadministrationen.

Ansøgning om lægebolig

Hvis du ønsker at leje en bolig ved Sygehus Lillebælt eller blive skrevet på venteliste, skal du fremsende et udfyldt ansøgningsskema vedlagt dokumentation for din ansættelse. Har du endnu ikke modtaget dine ansættelsespapirer, kan du eftersende dem. 
Ansøgningsskema får du ved at henvende dig til Boligadministrationen på boligadministration.slb@rsyd.dk 

Du kan tidligst blive opført på venteliste 1/2 år, før du tiltræder.

Betingelser

For at leje en lægebolig er det et krav, at du er ansat ved Sygehus Lillebælt.

Vi opkræver ikke indskud til boligerne. Du skal heller ikke betale for istandsættelse ved fraflytning, med mindre lejemålet er blevet misligholdt.

Husdyr er ikke tilladt i nogen boliger på Sygehus Lillebælt.

Lægeboliger kan være beskatningspligtige. Læs om beskatning af lægebolig. Du bliver nu sendt til en ekstern side. 

Lejekontrakt

Alle lejekontrakter løber 1 år fra indflytningsdato. Det er muligt at forlænge kontrakten, hvis lejer ønsker det, og stadig opfylder betingelserne for at leje bolig ved Sygehus Lillebælt. 

Hvis der sker ændringer i ansættelses-/uddannelsesaftalen, har lejer pligt til at meddele det til Boligadministrationen, da det kan betyde fraflytning af lægebolig eller udarbejdelse af ny lejekontrakt.

Ventelisteregler

Anciennitet på ventelisten starter fra det tidspunkt, du bliver skrevet op. Vi tager dog hensyn til ansøgerens familiemæssige og geografiske forhold.

Det er ikke muligt at søge på specifikke lejemål, kun efter boligstørrelse og beliggenhed. Du kan ønske en bolig i tilknytning til det sygehus, du er ansat på, men vi kan ikke garantere, at du får det.

Hvis du bliver tilbudt en bolig efter dine ønsker, men alligevel takker nej, vil du som hovedregel blive slettet af ventelisten.

I sjældne tilfælde er det muligt at flytte fra én lægebolig til en anden, men kun såfremt der ikke er venteliste til den ønskede bolig. I det tilfælde betaler lejeren for istandsættelse af den afgivne lægebolig. Der kan gives dispensation for udgiften til istandsættelse, hvis boligskiftet er begrundet i familie-forøgelse, der medfører behov for større lejemål, eller hvis skiftet er i sygehusets interesse.

Overdragelse uden om ventelisten

En lægebolig kan overdrages til ægtefælle/sambo, hvis denne også er boligberettiget yngre læge og ansat ved Sygehus Lillebælt.

Dispensationsmulighed

Påbegynder eller fratræder du din stilling ved Sygehus Lillebælt, kan du søge om dispensation til at beholde din bolig, såfremt der ikke er venteliste. Dette er dog begrænset til:

Max. 1 måned før/efter ansættelse
Max. 6 måneder hvis du har orlov uden løn
Ved dispensation betales den fulde husleje i perioden.

Værelsesudlejning

Dag-til-dag vagtværelser kan lejes til kr.100,00 pr. nat for vagtbærende personale. Betaling for dag-til-dag vagtværelser er med MobilePay, og der betales forud ved udlevering af nøgle.
Dag-til-dag vagtværelser findes på Vejle, Kolding og Middelfart Sygehus.

Booking af værelse

Send en mail til Boligadministration.slb@rsyd.dk  hvis du ønsker at booke et værelse. 

Ønsker du at leje en lægebolig

Kontakt Boligadministrationen og få tilsendt et ansøgningsskema.

Kontakt og spørgsmål

Boligadministrationen

Teknisk Afdeling


7636 3482 eller 7636 3483

Har du praktiske spørgsmål om at flytte til en ny kommune, fx spørgsmål til børnepasning, kan du kontakte kommunernes bosætningskoordinatorer. Se mere på Vil du flytte til dit nye job. 

APPFWU01V