Skip til primært indhold

Kommissorium for Det Lægelige Videreuddannelsesråd i Sygehus Lillebælt

Sygehus Lillebælts lægelige videreuddannelsesråd er organiseret med et råd for Kolding Sygehus og et råd for Vejle Sygehus og Rygcenter Syddanmark.

Rådets formål 

Videreuddannelsesrådet fungerer samlet som overordnet fora for den lægelige videreuddannelse på Sygehus Lillebælt, hvor de uddannelsesansvarlige overlæger/afdelingslæger og uddannelseskoordinerende yngre læger har mulighed for at mødes og diskutere uddannelsesmæssige emner.

Videreuddannelsesrådet har en rådgivende funktion i forhold til det lægelige videreuddannelsesområde, herunder en rådgivende funktion i forhold til sygehusets Board for det lægelige videreuddannelsesråd og Direktionens beslutningsgrundlag på området.

Board for Det lægelige Videreuddannelsesråd

Den lægelige direktør er forperson og herudover de to rådsforpersoner og Sygehus Lillebælts HR-chef medlem. Den lægelige direktør er Sygehus Lillebælts repræsentant i Det regionale råd for den lægelige videreuddannelse i Region Syd.

Rådets sammensætning

En ledende uddannelsesansvarlig overlæge fra henholdsvis Kolding og Vejle Sygehus, som er forperson for matrikelrådene i henholdsvis Kolding og Vejle
De uddannelsesansvarlige overlæger/afdelingslæger
De uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL)
Afdelingschef for den lægelige videreuddannelse Syd eller dennes stedfortræder har mulighed for at deltage som observatør
En koordinator i HR-afdelingen fungerer som sekretariat for Board og råd og deltager i møderne
Den lægelige direktør udpeger i samråd med den samlede direktion de to forpersoner. Forpersonsperioden er individuel. Fokus er at styrke den lægelige videreuddannelse i Sygehus Lillebælt.

Mødekadence

Videreuddannelsesrådet mødes 4 gange om året på hver matrikel, herudover afholdes et fællesmøde mellem de to råd. Der skrives beslutningsreferat fra møderne.

Opgaver og arbejdsområder

Arbejde for at forbedre kvaliteten af uddannelsen for læger i Sygehus Lillebælt med læring, sparring og netværk i og udenfor rådet. Rådet vægter høj deltagerinvolvering under møderne:
Udvikling og iværksættelse af tiltag, der sigter mod forbedringer af uddannelsen for læger i Sygehus Lillebælt

Sikre ”best practice” på alle afdelinger gennem medlemmernes mulighed for gensidig læring, sparring og netværk om uddannelsesmæssige emner/udfordringer

En afdeling vil (undtagen på Fællesmødet) sparre med rådet om initiativer, udfordringer og forbedringer, som afdelingen fremadrettet kan arbejde med. Udgangspunktet er fx afdelingens data fra www.evaluer.dk, selvscoringsskemaerne, inspektorrapporter og de kliniske cases som afdelingerne fremlægger på mødet for at få inspiration.

Inspektorrapporterne inddrages løbende af den enkelte afdeling til inspiration og erfaringsudveksling.

Opdatering omkring nye retningslinjer for den lægelige videreuddannelse både regionalt og nationalt.

På Fællesmødet uddeler rådet Årets Videreuddannelsespris. UKYL gruppen nominerer og kårer  prismodtageren. 

UKYL netværk

Sygehus Lillebælts UKYL netværk er et selvstændigt netværk under rådet.

HR afdelingen, Sygehus Lillebælt, 13. november 2018.

APPFWU01V