Skip til primært indhold

Klinisk basisuddannelse, KBU

Her kan du læse om Klinisk basisuddannelse, KBU i Medicinsk Afdeling, Vejle.

Som KBU-læge på Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus får du et solidt udgangspunkt for dit lægevirke.

På siden har vi samlet lidt nyttig info til dig, der skal være KBU i afdelingen.

Information

Som udgangspunkt er en KBU stilling på vores afdeling en fuldtidsansættelse, men helt særlige forhold kan gøre, at man kan komme på nedsat tid. I givet fald ansøges dette ved den ledende overlæge.
De første 10 hverdage af ansættelsen vil være afsat til introduktion og gradvis oplæring til de fremtidige arbejdsfunktioner. Program fremsendes forud for ansættelsesstart

Her kan du læse: Introduktion i Sygehus Lillebælt

Her kan du læse: Introduktion til Medicinsk Afdeling

Som KBU læge, har du som udgangspunkt ingen nattevagter de første 3 måneder af din ansættelse. Dette for at du har muligheden for at lære afdelingen og arbejdsgangene at kende inden du starter i nattevagt.

Afdelingen har fælles vagt med kardiologisk afdelingen. Du vil både have 11-18 vagter og forvagter.

Læs mere om vagter under punktet ”vagtlag”

KBU-lægen indgår under supervision af en mere erfaren kollega i det daglige kliniske arbejde i forbindelse med stuegang. KBU-lægen har ansvar for 5-7 patienter.
Stuegangen foregår på sengeafsnittene A120/A220 samt AVA.

I Lungepakken skal du lave journaloptag og informere patienter mistænkt for malign sygdom i thorax om udredningsplan.

Speciallægen har forud for patientens besøg i Lungepakken dokumenteret den påtænkte udredningsplan i journalen.

I Medicinsk Afdeling vægter vi undervisning højt.

Der er morgenundervisning mandag til torsdag. Plan for morgenundervisning sammensættes af den uddannelseskoordinerende yngre læge. Emnet er frit.

Læs mere om undervisning i afdelingen her.

Som KBU-læge får du tildelt en hovedvejleder under ansættelsen i afdelingen. Dette vil typisk være en læge i introduktionsstilling til intern medicin. Datoerne for uddannelsessamtalerne aftaler du selv med din hovedvejleder. Introduktionssamtalen skal finde sted inden for de første 2-3 uger. Der aftales løbende samtaler, typisk med 1-2 måneders intervaller. Midtvejssamtalen afholdes med den uddannelsesansvarlige overlæge, hvor også 360 grader evaluering bliver gennemgået.

Du skal selv lave uddannelsesplanen i forbindelse med introduktionssamtalen. Planen skal være med til at sikre progression i uddannelsesforløbet.

Kurser

Som KBU læge er der mulighed for flere kurser:

Obligatoriske kurser jf. målbeskrivelsen.

Obligatoriske Sygehus Lillebælt kurser i ”Hjertestop”, ”Sikker Medicin” og ”Introduktion til laboratoriecenteret”.
Sygehus Lillebælt tilbyder to dages fokuseret ophold efter ønske på anden afdeling inden for Sygehus Lillebælt.

Som en del af opholdet i Medicinsk Afdeling ønsker vi, at alle yngre læger stifter bekendtskab med forbedringsarbejdet. Det sker konkret ved, at arbejde med eget forbedringsprojekt.

I forbindelse med forbedringsprojektet, arbejder du systematisk med en problemstilling, som du har undret dig over i din hverdag.

Flere phD-projekter er udgået fra afdelingen. Tag fat i din hovedvejleder eller en af de forskningsansvarlige ved ønske om større eller mindre lægevidenskabelige forskningsprojekter.

Vi har samlet lidt nyttig information, hvis du vil vide mere.

Du kan skrive til Mona Husballe, Mona.Husballe@rsyd.dk, hvis du vil have uddannelsesprogrammet.

APPFWU01V