Skip til primært indhold

Læge

Her findes oplysninger for studerende og uddannelsessøgende læger.

Uddannelse læger

Afdelingen modtager løbende medicinstuderende fra Syddansk Universitet til kliniske ophold.
Endvidere har vi hyppigt frivillige medicinstuderende i supplerende prækliniske ophold.

Pr. 1. marts 2018 modtager afdelingen igen KBU-læger.
For uddannelsesprogram se her: 

Uddannelsesprogram for KBU i ortopædkirurgi

Afdelingen har sammen med Ortopædkirurgi i Vejle fire 1-årige introduktionsstillinger.
Disse stillinger er delt med 6 mdr. i Vejle og  6 mdr.i Kolding.
For uddannelsesprogram se her:

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse i ortopædkirurgi

Afdelingen har sammen med Ortopædkirurgi i Vejle og i samarbejde med OUH et større antal hoveduddannelsesstillinger. Disse starter hhv. 1. marts og 1. september.
Stillinger opslås i fælles stillingsopslag med de øvrige hoveduddannelsesstillinger i regionen. Stillingerne er 4-årige.
Læger i hoveduddannelse inden for ortopædkirurgi vil have deres fase 1 og 3 i uddannelsesstillingen ved Sygehus Lillebælt Vejle/Kolding.
For uddannelsesprogram se her:

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i ortopædkirurgi

Yngre læger vil altid få tildelt en personlig vejleder. Herudover vil den uddannelsesansvarlige overlæge, og afdelingens øvrige speciallæger altid stå til rådighed med råd og vejledning samt faglig opbakning.

Uddannelsesansvarlige overlæger

Ansvarlig for KBU, intro- og hoveduddannelser

Frank Damborg, frank.damborg@rsyd.dk
Kirstin Petersen, kirstin.petersen@rsyd.dk
 

Uddannelseskoordinerende yngre læge

Kathrine Skovgaard Rasch, kathrine.skovgaard.rasch@rsyd.dk
 

Ekstern klinisk lektor

Ansvarlig for læge- og kiropraktorstuderende og prækliniske ophold

Abida Petersen, abida.shaheen.petersen@rsyd.dk
 

Vagtplanlægger yngre læger

Sekr. Lene Feldstedt, lene.feldstedt@rsyd.dk

Uddannelsesansvarlige overlæger

Kirstin Petersen 

Uddannelsesansvarlig ledende overlæge

Ortopædkirurgi


Kathrine Skovgaard Rasch

Overlæge

Ortopædkirurgi


APPFWU02V