Skip til primært indhold

Studerende og uddannelsessøgende

Her kan du finde information omkring studerende og uddannelsessøgende i Biokemi og Immunologi på Sygehus Lillebælt

Uddannelse

Lægeuddannelse

Biokemi og Immunologi varetager uddannelse af læger inden for biokemi i form af både Introduktionsstillinger og Hoveduddannelsesstillinger. 

Introduktionsstilling

En introduktionsstilling har en varighed på 1 år. Vi har 1-2 introduktionsstillinger årligt.

Der vil være oplæring i analysekendskab og afgivelse af analysesvar i samarbejde med afdelingens øvrige personale.

Klinisk biokemi er et speciale i hastig udvikling, hvilket man meget hurtigt vil mærke som ny læge på afdelingen.

Hoveduddannelsesstillinger

Vi har en hoveduddannelsesstilling hvert andet år.
Et hoveduddannelsesforløb varer fire år og rummer altid et forløb af et års varighed på en anden biokemisk afdeling samt et halvt år på en anden relevant klinisk afdeling, for eksempel en børneafdeling.

Således tager det samlet 5 år at blive speciallæge i klinisk biokemi.

Den mere kliniske del af specialet rummer den ambulante funktion, hvor patientkontakten finder sted i form af vagtfunktion i dagtiden samt rådgivning til personalet, de kliniske afdelinger og praktiserende læger.

Det er imidlertid vigtigt at være bevidst om, at klinisk biokemi også er et laboratoriespeciale, men det er til gengæld denne kobling mellem klinik og laboratorie, der er med til at gøre specialet så spændende.

Vores værdier

Vi prioriterer uddannelsen på afdelingen meget højt og lægger megen vægt på at være en afdeling, hvor det er spændende, lærerigt og sjovt at være. Her er et lavt hierarki med åbne døre og altid kort afstand til hjælp og supervision.

For en aftale eller yderligere information om yngre læger i uddannelse i klinisk biokemi kan den uddannelsesansvarlige overlæge kontaktes.

Mere information om Lægelig videreuddannelse på Sygehus Lillebælt's forside.

Biokemi og Immunologi i Sygehus Lillebælt fungerer som uddannelseslaboratorium for Bioanalytikeruddannelsen på UCSyd i Esbjerg.

Bioanalytikeruddannelsen er opbygget med skiftende perioder med henholdsvis teoretisk undervisning på UCSyd og praktikforløb af både kortere og længere varighed gennem uddannelsens 7 semestre.

Afdelingen har uddannelsesmæssige forpligtigelser til at modtage 10 studerende pr. semester fordelt på både Vejle og Kolding Sygehus.

I afdelingen er ansat 4 bioanalytikerundervisere med ansvar for planlægningen, tilrettelæggelse og afvikling af praktikforløb i samarbejde med bioanalytikerundervisere fra Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Patologi, Klinisk Genetik og Nuklearmedicinsk Afdeling.

I praktikperioden deltager de studerende ofte i den daglige rutine på laboratoriet afhængigt af læringsudbytterne for det enkelte semester. Dette sker for at tilegne sig bioanalytiske færdigheder og kompetencer og for at blive indført i bioanalytikerkulturen. Det omfatter fx manuelle arbejdsopgaver, opgaver der indbefatter apparatur og IT-systemer samt opgaver med patientkontakt.

For at styrke de studerendes evner til at indgå i borger- og patientforløb, deltager undervisere og studerende i tværprofessionelt samarbejde med andre sundhedsfaglige grupper på hospitalerne.

Vil du vide mere om de forskellige uddannelsesmuligheder på Sygehus Lillebælt kan du læse mere omkring dette på Sygehus Lillebælts forsiden under fanen Job og uddannelse.

Erhvervspraktikanter

Der er desværre ikke længere mulighed for at tage imod erhvervspraktikanter som bioanalytiker på Sygehus Lillebælt.

Uddannelse af medcinstuderende

Afdelingen modtager medicinstuderende fra Syddansk Universitet i Odense til bl.a. praktisk undervisning i prøvetagning.

APPFWU01V