Skip til primært indhold

Patienter og pårørende

Her finder du informationer om Børne- og Ungeafdelingen, som er relevante for børn, unge og forældre.

Om Børne og Ungeafdelingen

I har sikker gjort jer mange tanker om hvad der skal ske, når I skal besøge eller måske indlægges på Børne- og Ungeafdelingen. Her på siden har vi samlet nogle af de vigtigste informationer, som vi oplever I har brug for. Hvis I tænker der er informationer eller viden I mangler for at være forberedte og informerede, må I meget gerne kontakte os.

I afdelingen kan I møde læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, laboranter, diætister, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, psykologer, pædagoger og en skolelærer. Vi vil hjælpe med de ting som er vigtige for netop jer, og samarbejde om at gøre jeres besøg til en god oplevelse.

Afdelingen består af et ambulatorie, et modtagelsesafsnit, et sengeafsnit og et neonatalafsnit. Hvilket afsnit I skal til, afhænger af barnets eller den unges alder og problemstilling. 

Børne- og Ungeambulatoriet

I vores ambulatorie kommer I, hvis barnet eller den unge skal undersøges eller behandles for en kronisk lidelse eller sygdom. Det er jeres egen læge eller en læge I har mødt under indlæggelse på afdelingen der henviser jer til ambulatoriet. Nogle børn og unge kommer i ambulatoriet få gange, andre børn og unge følges i ambulatoriet i mange år.

Børne- og Ungemodtagelsen

I vores modtagelsesafsnit kommer I, hvis barnet eller den unge er blevet akut syg og det kræver ekstra undersøgelser eller behandling. Det er jeres egen læge, vagtlægen eller alarmcentralen der henviser jer til modtagelsesafsnittet. I modtagelsesafsnittet er I i nogle få til flere timer afhængig af problemstillingen. Herefter kommer I enten hjem eller bliver indlagt. 

Børne- og Ungesengeafsnit

I vores sengeafsnit indlægges I, hvis barnet eller den unge er akut eller kroniske syg og har brug for ekstra undersøgelser eller behandlinger. Hvor lang tid I er indlagt, afhænger af hvad barnet eller den unge fejler. I bliver indlagt på en stue, hvor barnet eller den unge kan blive sammen med sine forældre eller anden voksen pårørende.

Neonatalafsnit

I vores neonatalafsnit indlægges det nyfødte barn som har brug for ekstra undersøgelser eller behandling efter fødslen. Hvor lang tid barnet er indlagt afhænger af barnets behov.

Thomas Houmann Petersen

Cheflæge

Børne- og Ungeafdelingen


Sikker e-mail, Børne- og Ungeafdelingen, Kolding

Marianne Toft Madsen

Chefsygeplejerske

Børne- og Ungeafdelingen


Sikker e-mail, Børne- og Ungeafdelingen, Kolding
APPFWU02V