Skip til primært indhold

Forskning og udvikling

Forsknings- og udviklingsprojekter hos Fysio- og Ergoterapi, Vejle Sygehus

Forskning og udvikling

Fokus ligger generelt på de patientgrupper som afdelingens terapeuter er i kontakt med i hverdagen. Vejle Sygehus har profilen kræft- og specialistsygehus og patientgrupperne er primært onkologiske, medicinske, hjertemedicinske samt planlagte ortopædkirurgiske patienter. Enheden er aktiv med både forsknings- og udviklingsprojekter initieret af afdelingen med udspring i kliniske problemstillinger samt samarbejdsprojekter med andre sygehus i landet. Herudover arbejder enheden for aktivt at evidensbasere den fysio- og ergoterapeutiske tilgang til behandlingen på sygehuset.

Oversigt over forskningsprojekter og publikationer

Kontakt til Forsknings- og Udviklingsenheden

Kim Gordon Ingwersen

Forskningsansvarlig

Fysio- og Ergoterapi


79 40 61 51
APPFWU02V