Skip til primært indhold

Vækst og hormon - vejledning til praktiserende læger

Her kan du læse om hvilke oplysninger og evt. forudgående undersøgelser vi gerne vil have, i forbindelse med henvisning af børn og unge.

Vi ønsker særligt at se børn med

 • Pubertetsforstyrrelser
  • Pubertas præcox
   Piger med kliniske pubertetstegn inden 8 års alderen
   Drenge med kliniske pubertetstegn inden 9 års alderen
  • Pubertas tarda
   Piger uden brystudvikling ved det fyldte 13. år
   Drenge med bilateralt testikelvolumen på mindre end 4 ml ved det fyldte 14. år

 • Vækstforstyrrelser
  • Bekymring for lille højde < -2 SD, eller stor højde > 2,5 SD, begge dele efter 2 års alderen
  • Vigende eller stigende højdevækst > 1 SD efter 2 års alderen

 • Stofskiftesygdom/struma

 • Mistanke om sygdom i kalkstofskiftet

 • Mistanke om binyresygdom

 • Overvægt
  Afdelingen har ikke et specifikt tilbud til behandling af overvægt, dette varetages i kommunalt regi.
  Børn som opfylder et af nedenstående kriterier ønskes henvist
  • Vigende højde og/eller dyskrine træk og samtidig iso-BMI over 25 kg/m2
   Til vurdering af iso-BMI anvendes Danske Vækstkurver og herunder kurven Body Max Indeks (BMI) 0-20 år for henholdsvis piger og drenge
  • Iso-BMI > 30 kg/m2
  • Komplikationer til overvægt, herunder forhøjet blodtryk, påvirkede levertal, påvirkede kolesteroltal eller mistanke om type 2 diabetes

 • Persisterende brystudvikling efter 3 års alderen (præmatur thelarche)

 •  Gynækomasti
  • Brystudvikling hos drenge før puberteten
  • Kirtelvæv > 4 cm og/eller varighed > 24 måneder
  • Abnorme palpationsfund sv.t. testikler eller bryster

 • Pædiatrisk gynækologi (primær eller sekundær amenoré, blødningsforstyrrelser, PCOS)

Følgende oplysninger ønskes i forbindelse med henvisning af børn

 • Henvisningsdiagnose
 • Telefonnummer til familien
 • Symptomer og varighed
 • Pubertetsstadium (vurderet ved Tanner) og testikelvolumen bedes anført, hvor det findes relevant
 • Vækstdata
  • Højde, vægt og dato for målinger
  • Forældrehøjde
 • Specielle behov
  • Behov for tolk og hvilket sprog
  • Andre sygdomme

Kontaktoplysninger

 • Spørgsmål angående patienter bedes stillet via korrespondancemeddelelse til pædiatrisk endokrinolog.
 • Akutte patienter meldes til Børne- og Ungemodtagelsen på telefonnummer 76 36 30 46.
 • Akutte problemstillinger drøftes med pædiatrisk bagvagt på telefonnummer 76 36 33 78
 • Øvrige henvendelser kan ske til team-sekretær på telefonnummer 76 36 22 67
APPFWU02V