Skip til primært indhold

Skadeambulatorium

I vores Skadeambulatorium foretager vi kontrol og færdigbehandling af skader, som er set i Skadestuen

Læge undersøger patient

Skadeambulatoriet er åbent 4 dage om ugen, hvor vi kontrollerer og færdigbehandler skader, som er set i skadestuen. Egen læge kan også henvise hertil.

I Skadeambulatoriet vil du blive tilset af en læge eller i nogle tilfælde en sygeplejerske, som har kompetencer til selvstændigt at kunne behandle udvalgte diagnoser.

Skadeambulatoriets områder

  • Stillings- og helingskontroller af brud på knogler samt tilpasning af bandage.
  • Opfølgning på behandling af skader, hvor et led har været ude af led og sat på plads igen.
  • Sårkontrol og bandageskift ved sygeplejerske indtil forløbet kan afsluttes til behandling i eget hjem, ved hjemmesygeplejerske eller egen læge.

Vi udfører kontroller og behandling i tæt samarbejde med røntgenafdelingen samt fysio- og ergoterapeuter.

Hvis skaden er af et omfang, som kræver operativ behandling, vil det foregå på Kolding Sygehus.

APPFWU01V