Skip til primært indhold

Forskning og udvikling i Børne- og Ungeafdelingen

Her finder du informationer om forskning og udvikling i Børne- og Ungeafdelingen.

På Børne- og Ungeafdelingen prioriteres forskning og udvikling højt, og vi har en velfungerende forskningsenhed.

Traditionelt er der fokuseret på sundhedstjenesteforskning, herunder blandt andet patientkommunikation og patientinddragelse, samt på patientnær forskning indenfor de pædiatriske fagområder.

Forskningen tager udgangspunkt i, at vi er en regionsafdeling med regionsfunktion i neonatologi, gastroenterologi og funktionelle lidelser. Derudover indlægges især børn med infektioner. Afdelingen har en stor ambulant aktivitet blandt andet indenfor diabetes, endokrinologi, gastroenterologi, nefrologi, neurologi, samt astma og allergologi.

Formålet med udvikling og forskning i Børne- og Ungeafdelingen er at:

  • bidrage til opbygning af evidensbaseret viden
  • fremme sygdomsforebyggelse
  • forbedre undersøgelse, behandling og pleje af børn og unge og deres pårørende
  • øge patient- og pårørendetilfredsheden
  • implementere ny viden og nye strategier i afdelingen
  • kvalificere uddannelse og kompetenceudvikling af personalet
  • opbygge faglige relationer med nationale og internationale samarbejdspartnere

Forskningen initieres på Børne- og Ungeafdelingens eget initiativ, i samarbejde med andre afdelinger, sygehuse eller samarbejdspartnere. Børne- og Ungeafdelingen deltager også i projekter i fællesskab med medicinalindustrien. 

Børne- og Ungeafdelingen ønsker tværfaglig forskning, og støtter at alle faggrupper kan deltage i forsknings- og udviklingsprojekter.

Ved interesse om forsknings- og udviklingssamarbejde kan der rettes henvendelse til afdelingen.

Kontaktpersoner vedrørende akut pædiatri:

Kontaktpersoner vedrørende pædiatrisk astma og allergologi

Kontaktpersoner vedrørende pædiatrisk diabetes

Kontaktpersoner vedrørende pædiatrisk neurologi

Kontaktpersoner vedrørende pædiatrisk infektionsmedicin

Kontaktpersoner vedrørende pædiatrisk kardiologi

Kontaktpersoner vedrørende pædiatrisk gastroenterologi

Kontaktpersoner vedrørende pædiatrisk nefrologi

Kontaktpersoner vedrørende pædiatrisk endokrinologi

Kontaktperson vedrørende funktionelle lidelser

Kontaktpersoner vedrørende neonatologi

Kontaktperson vedrørende kvalitetsudvikling 

Kontaktperson vedrørende sygepleje

 

APPFWU01V