Skip til primært indhold

Tillid

Kernebegrebet tillid beskrives i forhold til at udføre excellent sygepleje

Tillid er et fundamentalt grundvilkår. Det betyder, at vi som udgangspunkt har en gensidig tillid til hinanden: at
patienten har tillid til sygeplejersken, og at sygeplejersken har tillid til patienten. Tillid er således troen på, at den anden vil mig det bedste. Tilliden styrkes, når sygeplejersken udviser respekt og ægte interesse i patienten, anerkender at patienten er unik og imødekommer patientens behov og livsfænomener. Tilliden styrkes ligeledes, når sygeplejersken er troværdig, kommunikerer oprigtigt, udviser en selvsikker praktisk kunnen og forvalter sin faglighed på en etisk og ikke autoritær måde. Tillid i sygeplejerske-patient relationen viser sig ved, at patienten tør vove sig frem i sin sårbarhed med sine bekymringer, udfordringer og problemstillinger.

APPFWU01V