Skip til primært indhold

Forskning og udvikling

Forskning og udvikling i Klinisk Mikrobiologi

Forskning

I Klinisk Mikrobiologi har vi stort fokus på kliniknær forskning og forbedret diagnostik med det klare mål at hjælpe klinikkerne med at forbedre, præcisere og personliggøre behandlingen af den enkelte patient.

Klinisk Mikrobiologi er et forskningsaktivt paraklinisk speciale, som samarbejder med lokale og eksterne forskere og forskningsenheder. Forskning anses som en kerneydelse og er en integreret funktion i afdelingens arbejdsområder inden for diagnostik, behandling og forebyggelse af infektioner på Sygehus Lillebælt og i dets optageområde.

Forskningen er organiseret under Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Igangværende Ph.d.-projekter indenfor afdelingens forskningsområder:

  • Murra M: The role of Group B Streptococci in sepsis and meningitis in infants less than one year in Denmark: Immunology and genomic characterization

Afsluttede Ph.d.-projekter indenfor afdelingens forskningsområder:

  • Kristensen MA: Management and care of MRSA: Decolonization treatment, psychosocial health, and cross-sector collaboration.
  • Leth TA. Establishment of molecular assays for improved diagnostics of acute Lyme neuroborreliosis. PhD thesis, University of Southern Denmark, 2022.
  • Redder JD. Surveillance of Hospital-Acquired infections with special focus on urinary tract infection: Development of an automated monitoring system. PhD thesis, University of Southern Denmark, 2016.

Ved interesse om forsknings- og udviklingssamarbejde kan der rettes henvendelse til afdelingen.

Link til publikationer: Link til Mikrobiologiske publikationer på SDU's hjemmeside

 

Udvikling

I afdelingen er der stort fokus på udvikling af de daglige kerneydelser med det klare sigte at hjælpe klinikkerne med at forbedre og effektivisere behandlingen af den enkelte patient. Afdelingen har således indført metoder, der har gjort det muligt at afgive hurtigere analysesvar - herunder tidligere og mere fyldestgørende svarafgivelse på positive bloddyrkninger samt indførsel af point of case testning (POCT), et område i fortsat udvikling. Afdelingen har ligeledes været pionerafdeling ved at anføre rådgivning om tolkning af analyseresultat direkte på hvert enkelt svar, samt give mere individualiserede svar under hensyntagen til den enkelte kliniske situation, hvilket er en udvikling, som fortsat pågår.

Kontaktperson:

Stine Yde Nielsen

Afdelingslæge

Klinisk Mikrobiologi


APPFWU02V