Skip til primært indhold

Forskning og udvikling

Forskning og udvikling i Klinisk Mikrobiologi

Forskning

Klinisk Mikrobiologi, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus, er et forskningsaktivt paraklinisk speciale, som samarbejder med lokale og eksterne forskere og forskningsenheder. Forskning anses som en kerneydelse og er en integreret funktion i afdelingens arbejdsområder inden for diagnostik, behandling og forebyggelse af infektioner på Sygehus Lillebælt og i dets optageområde.

Forskningen er organiseret under Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

 

Udvikling

I afdelingen er der stort fokus på udvikling af de daglige kerneydelser med det klare sigte at hjælpe klinikkerne med at forbedre og effektivisere behandlingen af den enkelte patient. Afdelingen har således indført metoder, der har gjort det muligt at afgive hurtigere analysesvar - herunder tidligere og mere fyldestgørende svarafgivelse på positive bloddyrkninger samt indførsel af point of case testning (POCT), et område i fortsat udvikling. Afdelingen har ligeledes været pionerafdeling ved at anføre rådgivning om tolkning af analyseresultat direkte på hvert enkelt svar, samt give mere individualiserede svar under hensyntagen til den enkelte kliniske situation, hvilket er en udvikling, som fortsat pågår.

Kontaktperson:

Stine Yde Nielsen

Afdelingslæge

Klinisk Mikrobiologi


APPFWU01V