Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Center for Funktionelle Lidelser

Center for Funktionelle Lidelser er forankret i Medicinsk Afdeling, og har indtil d. 1. september 2021 været placeret på Odense Universitetshospital.

Centeret modtager patienter over 18 år, som er somatisk færdig udredt og hvor der er mistanke om en funktionel lidelse af multiorgantype eller kronisk træthedssyndrom.

 • Sekretær: 79 40 62 26
 • Overlæge Lene S. Toscano: Direkte telefonnummer: 79 40 93 61
 • Overlæge Line Kirkeby Petersen: Direkte telefonnummer: 79 40 50 64

Der henvises i øvrigt til vores hotlines, hvor man altid er velkommen til at ringe med henblik på et godt råd fra relevant specialespecifik speciallæge.

Center for Funktionelle Lidelser modtager henvisninger vedrørende:

 • Funktionelle lidelser
 • Kronisk træthedssyndrom

Her kan du finde vejledninger vedr. Funktionelle Lidelser:

Funktionelle lidelser: For information om symptomer, henvisningskriterier mm. se: Funktionelle lidelse - sundhed.dk
Kronisk træthedssyndrom: For information om symptomer, henvisningskriterier mm. se: Kronisk træthedssyndrom - sundhed.dk

Center for Funktionelle Lidelser tilbyder:

 • Telefonisk rådgivning af læger.
 • Vurdering af patienter.
 • Efter forundersøgelse vil patienten blive tilbudt et tværfagligt behandlingsforløb, såfremt det vurderes relevant og patienten opfylder kriterierne for en funktionel lidelse.
 • Ledende overlæge af Center for Funktionelle Lidelser Lene Toscano
 • Overlæge Line Kirkeby Petersen
 • Afdelingslæge Carsten Krogh Jørgensen

Center for Funktionelle Lidelser afholder en tværfaglig temadag flere gange årligt. Dagen byder på emner som viden om funktionelle lidelser, udredning og behandlingsmetoder, herunder redskaber til mødet med patienten/borgeren med en funktionel lidelse, gradueret genoptræning samt social faglig rådgivning.

Dagen er målrettet fagpersoner, som interesserer sig for funktionelle lidelser og vil være særlig relevant for ansatte i kommuner, fx jobcentre og sundhedscentre, almen praksis, sygehuse samt privatpraktiserende fysioterapeuter og psykologer.
Yderligere information og link til tilmelding via Region Syddanmarks Plan2learn.

Jonas Strunge

Praksiskonsulent


28 91 69 99

Center for Funktionelle Lidelser

Medicinsk Afdeling
Vejle Sygehus
Beriderbakken 4
7100 Vejle

Tlf. 79 40 62 26

Lokationsnummer: 5790000180981

APPFWU02V