Skip til primært indhold

Forskning og udvikling

I Kvindesygdomme og Fødsler gennemfører vi egne forsknings- og udviklingsprojekter og deltager i tværgående, nationale og internationale forskningsprojekter.

Kontakt

Mohammed Rohi Khalil
Associate professor, Consultant, MD, PhD
mohammed.khalil@rsyd.dk
telefon 76 36 25 35
telefon 26 36 38 43

Diane Malberg
Kliniske udviklingsjordemoder, Cand. San i Jordemodervidenskab
telefon 76 36 24 43
diane.malberg@rsyd.dk

Heidi Kammerlander
MD, PhD
telefon 76 36 29 85
heidi.kammerlander@rsyd.dk

Afdelingsledelsen Kvindesygdomme og Fødsler

 

Projekter i afdelingen

GRAF kohorten

Graviditetsforløb af Flerfoldsgraviditeter (GRAF) kohorten ved Sygehus Lillebælt.
GRAF kohorten blev etableret af overlæge Erling Andreasen i Kvindesygdomme og Fødsler i 2005. Kohorten indeholder information om 819 tvillingegraviditeter og 1638 tvillinger.
GRAF kohorten indeholder data fra 2005 til 2019 og med 120 variabler.
I Kvindesygdomme og Fødsler produceres forskning med afsæt i GRAF-kohorten.

 

Forskningsprojekter som afdelingen deltager i

MinerVax

MVX0004 Phase II, Immunogenicity and Safety of GBS NN/NN2 in Pregnant Women
Safety and immunogenicity Phase II study in 270 healthy pregnant women in Denmark and United Kingdom.
Studiet er afsluttet i afdelingen januar 2024.

Orchid1

Phase II, A parallel group (2-arm), randomized, double-blind, 12-week trial to explore the efficiacy and safety of MC2-25 cream and MC2-25 vehicle in women diagnosed with vulvar lichen sclerosus.
Studiet er opstartet i afdelingen 2023.

WINDOW

Ph.d. projekt
When to Induce for Overweight? Formålet med studiet er at undersøge om planlagt igangsættelse af fødslen lige før termin, hos gravide med BMI på 30 eller derover, har betydning for: Risikoen for kejsersnit, komplikationer hos den gravide før, under og efter fødslen, fødselsoplevelsen og oplevelsen af igangsættelse af fødslen, kvindernes ammeetablering samt kvindernes psykiske velbefindende fire-seks uger efter fødslen.
Window projektet startede i 2020 og blev opstartet i afdelingen i 2022.
Windowstudiet

Måling af antistoffer mod Gruppe B Streptokokker på navlesnorsblod, kapillærblod og PKU-kort fra nyfødte

Del af et Ph.d. projekt
Pilotprojekt med involvering af 100 gravide kvinder og nyfødte børn.
Projektet er opstartet i afdelingen i 2023.

Forskning på Sygehus Lillebælt

Forsker

APPFWU01V