Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Bedøvelse og Intensiv.

Cheflæge Jane Stab

Jane Stab

Cheflæge

Bedøvelse og Intensiv


76 36 31 06 Sikker post, Bedøvelse og Intensiv, Kolding
Cheflæge Jane Stab

Jane Stab

Cheflæge

Bedøvelse og Intensiv


76 36 31 06 Sikker post, Bedøvelse og Intensiv, Kolding
Portræt af chefsygeplejerske Helle Vibeke Andersen

Helle Vibeke Andersen

Chefsygeplejerske

Bedøvelse og Intensiv, Kolding


76 36 31 05 Sikker post, Bedøvelse og Intensiv, Kolding

Birte Risom

Oversygeplejerske

Dagkirurgi


76 36 28 40

Kurt Wesenberg Christiansen

Ledende overlæge

Dagkirurgi


76 36 31 22

Rasmus Wulff Hauritz

Overlæge

Kortids- og Opvågningsafsnittet


76 36 31 27

Henriette Simone Petersen

Anæstesisygeplejerske

Bedøvelse


76 36 33 30

Mads Hansen

Overlæge

Bedøvelse


76 36 31 24

Søren Pedersen

Specialeansvarlig læge

Bedøvelse


76 36 31 08

Mette Pedersen

Overlæge

Akutlægebil, Kolding


7636 3220

Helle Seirup

Oversygeplejerske

Intensiv


76 36 31 73

Dorthe Bank Madsen

Oversygeplejerske

Intensiv


76 36 31 74

Lisa Seest Nielsen

Funktionsansvarlig overlæge

Intensiv


76 36 31 23

Mette Beate Bjergager

Klinikchef for Specialtandplejen, tandlæge

Den Regionale Specialtandpleje


Maria Wulff Hauritz

APPFWU02V